This is an example of a HTML caption with a link.
Nieuws ››

Circulatieplan wordt aangepast na overleg

Circulatieplan wordt aangepast na overleg

Sinds maart 2016 praat het Gentse stadsbestuur met bewoners, specifieke sectoren en organisaties over het Circulatieplan dat op 3 april 2017 in voege gaat. Deze 'oplossingsgerichte dialoog' maakt deel uit van het participatietraject dat de Stad zichzelf heeft opgelegd om aan vragen van burgers, handelaars en middenveldorganisaties tegemoet te komen.  Lees meer...
Vlotter en veiliger verkeer op Gentse stadsring R40

Vlotter en veiliger verkeer op Gentse stadsring R40

In augustus 2016 starten het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en de Stad Gent met verschillende werken op de Gentse stadsring (R40). Het doel? De huidige capaciteit van de stadsring (R40) vergroten. De ingrepen zijn er gekomen op vraag van Open Vld Gent en zijn belangrijk in de aanloop naar het circulatieplan, dat op 3 april 2017 in voege gaat.  Lees meer...
Haven Gent boekt beste kwartaal ooit

Haven Gent boekt beste kwartaal ooit

De haven van Gent registreerde in het tweede kwartaal van 2016 in de goederenoverslag via zeevaart een absoluut record. Ook de binnenvaart ging erop vooruit. Bovendien was deze eerste jaarhelft voor de overslag via zeevaart de tweede beste ooit. Lees meer...
Ivago herbekijkt sluitingsdag

Ivago herbekijkt sluitingsdag

De containerparken in Gent zijn steeds gesloten op maandag waardoor op die dag niemand zijn grof huisvuil kwijt kan. Gemeenteraadslid Stephanie D’Hose kaartte deze algemene sluitingsdag aan op de gemeenteraad met de vraag te bekijken of dit kan aangepast worden.  Lees meer...
Mathias De Clercq unaniem voorgedragen als lijsttrekker Open Vld Gent

Mathias De Clercq unaniem voorgedragen als lijsttrekker Open Vld Gent

Mathias De Clercq is door het partijbestuur van Open Vld Gent unaniem voorgedragen als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.  Lees meer...

Vragen ››

Last minute tickets aan halve prijs

Last minute tickets aan halve prijs

In Antwerpen beschikt men sinds enkele jaren over een Last Minute Ticket Shop. Hier worden tickets voor voorstellingen en concerten in Antwerpse theaters en concertzalen aangeboden aan halve prijs. Het gaat hier zowel om dans, theater, musical, popconcerten, comedy, opera en klassieke concerten. Lees meer...
Overlast quads

Overlast quads

In 2009 al werd de vraag gesteld of Gent, zoals een aantal andere steden en gemeenten toen, een verbod zou uitvaardigen op het rijden met een quad. Men beriep zich hiervoor op vrij algemene bepalingen in hun politiereglement (bvb. geluidsoverlast) waarover nogal wat juridische onzekerheid bestond. Op dat moment bleek er in Gent echter geen reden om een dergelijk (algemeen) verbod uit te vaardigen. Lees meer...
Verfraaiing onthaalinfrastructuur parking Vrijdagsmarkt

Verfraaiing onthaalinfrastructuur parking Vrijdagsmarkt

Vorig jaar gaf u in uw antwoord op mijn schriftelijke vraag (374/15), over de verfraaiing van de onthaalinfrastructuur van parking Vrijdagsmarkt, aan dat er in het verleden al enkele denkoefeningen waren gebeurd waarvan het Mobiliteitsbedrijf de bestaande informatie in de daaropvolgende maanden zou samenbrengen en bestuderen. Lees meer...
Parkeerdruk omgeving Henleykaai

Parkeerdruk omgeving Henleykaai

Bewoners van de Nonnemeersstraat, Abdisstraat en Henleykaai worden ’s avonds steevast geconfronteerd met een hoge parkeerdruk, grotendeels veroorzaakt door cursisten van het avondonderwijs op de campus Henleykaai. In de straten geldt betalend parkeren, maar er zijn geen voorbehouden parkeerplaatsen voor de houders van een bewonerskaart. Lees meer...
Fietsers in parken

Fietsers in parken

In Gent zijn er heel wat parken en groengebieden, ze vormen als het ware groene oases in en rond de stad waar mensen tot rust komen, picknicken, studeren, kinderen spelen... Ze worden ook vaak gebruikt door fietsers als veilige fietsverbinding of 'shortcut'. Lees meer...

Open Vld Gent gebruikt cookies die noodzakelijk zijn voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren. Meer info.