›› Home ›› BCSD ›› Vragen-en-tussenkomsten

Betere woonkwaliteit voor noodkopers in Sint-Amandsberg

13 mei 2014

Niemand zal ontkennen dat er in Gent een groot tekort is aan kwalitatieve en betaalbare woningen. Open Vld pleit voor een gevarieerde mix van acties die de spanningen op de woningmarkt moeten verminderen en die inspelen op de behoefte van diverse bewonersgroepen zoals jongeren, gezinnen, alleenstaanden en senioren.

Met dit project worden aan de minder begoede bewoners-eigenaars de mogelijkheid geboden om hun woning te verbeteren en zodoende te behouden.

Belangrijk is het feit dat de eigenaar, eingenaar blijft van zijn/haar woning. Een eigen woning bezitten is per slot van rekening nog steeds een zekerheid ! Het is bovendien een mogelijks vangnet om niet in de armoede terecht te komen.

Als Open Vld-fractie ondersteunen we het project vooral omdat het hier niet gaat om een constructie waarbij de eigenaar de grond moet afstaan in ruil voor een renovatiepremie. Het kan niet genoeg benadrukt worden dat het in casu niet gaat om een klassieke erfpacht waarbij na 99 jaar de grond toekomt aan de maatschappij die de gelden voorziet zoals bij een klassieke CLT (Community Land Trust) wel het geval is !

De tussenkomst van het OCMW bestaat er in om aan de noodkopers-eigenaars een terug te bealen bedrag toe te kennen dat verplicht gebruikt dient te worden om de woning te renoveren. Met als einddoel, meer energiezuinige en duurzame woningen.

Budgettair is de insteek van het OCMW in de beste en ideale gevallen neutraal. Het OCMW reikt de hand en helpt. Pas bij verkoop of verdeling van de woning komen de gelden naar het OCMW terug zodat diegene die van deze regeling genieten geen extra lasten dienen te dragen.

Daarenboven is er geen rechtstreekse personeelskostinvestering voor het OCMW.

Voorzitter, onze fractie zal dit punt dan ook goedkeuren.

Yoeri Note

(Tussenkomst in de OCMW-raad van 13 mei 2014 bij het punt "Noodkopers")

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.