›› Home ›› BCSD ›› Vragen-en-tussenkomsten

Tussenkomst n.a.v. de beleidsnota 'Werk en Activering'

9 juli 2014

De beleidsnota "Werk en Activering - maximale kansen bieden op werk, want elk talent telt" ligt hier op tafel. Vooreerst willen wij onze appreciatie uitdrukken voor deze nota.

Wij hebben het al zo vaak gezegd : "Onderwijs en werk blijven de hefbomen om de armoedespiraal te doorbreken. Een job is het meest efficiënte middel om in onze samenleving volwaardig mee te tellen en eraan deel te nemen. Een baan geeft niet alleen financiële maar ook sociale zekerheid en is een boost voor het zelfvertrouwen van de cliënt.

Deze beleidsnota bouwt enerzijds verder op het beleid dat de voorbije jaren al werd ontwikkeld en reikt anderzijds met heel wat nieuwe initiatieven een kader aan om het beleid de komende jaren nog verder uit te bouwen.

We beseffen maar al te goed dat het niet altijd evident is om een gepaste job te vinden op de arbeidsmarkt. Bijna 1 op 4 Gentse werkzoekenden, jonger dan 25 jaar, zit zonder job. Ook de hoger geschoolde jongeren ondervinden moeilijkheden in het vinden van een job. Het is dan ook de maatschappelijke plicht van het OCMW samen met Stad Gent, de VDAB en het onderwijs om een effectief activeringsbeleid te voeren dat iedereen op basis van zijn of haar capaciteiten aan de slag krijgt.

Gent wordt de laatste jaren geconfronteerd met een belangrijke nieuwe migratie, niet in het minst uit Oost-Europa. Deze mensen beschikken niet altijd over de juiste vaardigheden of attitudes, die hen toelaten om op onze arbeidsmarkt een plaats te verwerven. Onvoldoende kennis van het Nederlands is een barrière voor wie wil werken of starten met een opleiding. Het verder blijven inzetten op taalactivering is voor ons, liberalen, dan ook van essentieel belang. Wetende dat het informele leren minstens zo belangrijk is als het schoolse leren.

Iedereen heeft recht op werk, niemand mag uit de boot vallen ! Dankzij sociale economiebedrijven kunnen mensen in een aangepaste en beschermde werkomgeving aan de slag. Maar dit is uiteraard geen doel op zich : doorgroei naar de reguliere economie moet hier een uitgangspunt zijn. Sociale economie dus als opstap naar een reguliere job.

Maar ook in andere (alternatieve) tewerkstellingsmogelijkheden wordt er geïnvesteerd. Het aantal artikel 60-plaatsen wordt fors uitgebreid. Het is de ambitie van het huidig bestuur om het aantal art 60-tewerkstellingen op te trekken van 350 naar 445 equivalenten. Door de extra middelen van Maggie De Block kunnen we onze ambitie nog scherper stellen en streven en ijveren we er naar om dit aantal op te trekken naar 475.

Ongeveer een jaar geleden sloot het OCMW een samenwerkingsovereenkomst af met tien Gentse dienstencheque-ondernemingen om de doorstroom van artikel 60'ers naar deze bedrijven te faciliteren. Voorzitter, heeft u enig idee tegen wanneer de evaluatie van deze samenwerkingsovereenkomst mag verwacht worden ?

Voorzitter, collega's we staan voor een grote uitdaging om zoveel mogelijk werkzoekenden in te schakelen in het arbeidsproces en zo iedereen de kans te bieden om zichzelf te ontplooien. Gelukkig staan we er niet alleen voor en kunnen we rekenen op de goede samenwerking met Stad Gent, VDAB en andere partners.

De Open Vld-fractie gaat deze uitdaging aan en zal deze beleidsnota goedkeuren.

Yoeri Note

(Tussenkomst in de OCMW-raad van 9 juli 2014)

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.