›› Home ›› BCSD ›› Vragen-en-tussenkomsten

Vragen en tussenkomsten

21 december 2016 - Jaarlijks ondersteunt het OCMW Gent honderden meerderjarige studenten in de vorm van begeleiding en leefloon. Studenten worden tijdelijk vrijgesteld van de werkbereidheidsvoorwaarde om te studeren en een diploma te behalen. Cédric Verschooten: “Onlangs vroeg ik naar de evaluatie van het schooljaar 2015-2016 en wat de  slaagpercentage was”. Lees meer...

 


8 09 2016 - Het stond onlangs nog in de krant: 1 op 6 zelfstandigen hebben een inkomen onder de armoedegrens. Dyzo, die ondernemers in moeilijkheden begeleidt, zag het aantal hulpvragers de afgelopen jaren verdubbelen. Lees meer...

 


3 juni 2016 - OCMW Gent scoort goed inzake ziekte- en verzuimcijfers, waakzaamheid blijft nodig. Lees meer...

 


12 mei 2016 - Om de dienstverlening toekomstgericht te maken en om de structuur performanter te maken was het opportuun om een nieuwe organisatiestructuur voor het Departement Ouderenzorg uit te werken. Lees meer...

 


10 mei 2016 - Op mijn vraag zal in de nabije toekomst kersverse ouders, wiens baby geboren wordt in het AZ Jan Palfijn, hun baby kunnen aangeven in het ziekenhuis zelf. De aangifte zal in alle rust kunnen gebeuren in het aangifteloket in AZ Jan Palfijn. Lees meer...

 


9 09 2015 - De sociale resto’s hadden al een tijdje aangegeven, dat zij het moeilijk hadden om het hoofd boven water te houden. Onlangs sloot het sociaal restaurant in Nieuw Gent nog de deuren omwille van de financiële problemen. Lees meer...

 


14 januari 2015 - In het Bestuursakkoord 2013-2018 staat dat het OCMW een nieuw systeem zal uitwerken van aanvullende financiële steun, waarbij zowel de hoogte van het gezinsinkomen als het minimaal bestedingspatroon om menswaardig te leven, bepalend zijn. Lees meer...

 


9 juli 2014 - De beleidsnota "Werk en Activering - maximale kansen bieden op werk, want elk talent telt" ligt hier op tafel. Vooreerst willen wij onze appreciatie uitdrukken voor deze nota. Lees meer...

 


10 juni 2014 - Als OCMW weten we dat armoede niet enkel een kwestie is van inkomen, maar dat de problematiek fijnmazig verweven is met onderwijs, opvoeding, vrijetijds-besteding, huisvesting, gezondheid, werk, ongeluk in het leven en zelf toeval is. Lees meer...

 


13 mei 2014 - Niemand zal ontkennen dat er in Gent een groot tekort is aan kwalitatieve en betaalbare woningen. Open Vld pleit voor een gevarieerde mix van acties die de spanningen op de woningmarkt moeten verminderen en die inspelen op de behoefte van diverse bewonersgroepen zoals jongeren, gezinnen, alleenstaanden en senioren. Lees meer...

 


<<  1   2     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.