›› Home ›› Gemeenteraad-Gent

Vragen en tussenkomsten

14 februari 2019 - Bij nazicht van enkele zebrapaden in de buurt van Gentse scholen stelde ik persoonlijk vast dat meerdere van deze zebrapaden ernstige sporen van slijtage vertonen. Als voorbeeld haal ik hierbij het zebrapad aan ter hoogte van de drukke schoolingang bij de Edugo-school in de Groenstraat te Oostakker. Lees meer...

 


14 februari 2019 - Eind januari kregen we te maken met hevige sneeuwval. De dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen slaagde erin om de belangrijkste wegen snel vrij te maken. Ik begrijp dat er een prioriteitenlijst is die bepaalt welke straten als eerste aan bod komen. Doch als de sneeuw hardnekkig blijft liggen lijkt het aangewezen om zo snel mogelijk ook de niet prioritaire straten aan te pakken. Bij wijze van voorbeeld haal ik graag de Rooigemwijk aan. Onder andere de Peerstraat, de Perzikstraat, de Nekkerputstraat zijn een aantal dagen glad gebleven tot de dooi zijn werk deed. Tijdens deze dagen gebeurden er in de wijk ook twee ongevallen die enkel en alleen te wijten waren aan de gladheid. Ik kreeg gelijkaardige meldingen van bewoners uit de Nachtegaalstraat, Admiraalstraat en omgeving. Lees meer...

 


14 februari 2019 - Op het verkiezingsdebat medio juni 2018 is gesproken over het plaatsen van geluidsschermen langs de E40 en het installeren van één of andere constructie zodat vrachtwagens niet meer aan de lagere school Don Bosco (Baarledorpstraat 4) zouden kunnen passeren. In verband met de geluidsschermen was de stelling op het debat als volgt:
“Wij zijn bereid om een betere en groene geluidsafscherming van de E40 in Baarle mee te financieren van uit het stadsbudget.”  Alle partijen waren het unaniem eens over deze topics. Lees meer...

 


4 februari 2019 - De Boekentoren staat sinds enkele jaren in het donker, omwille van de grondige restauratie.  De restauratie  van de buitengevel werd eind 2018 afgerond, overigens met een schitterend resultaat. In het voorjaar van 2016 communiceerde de stad dat de Boekentoren, na afloop van de restauratie van de buitenkant, uitgelicht zou worden.  Ze werd opgenomen in het Gentse lichtplan.  De stad sloot daarover een overeenkomst met de Universiteit Gent, als eigenaar van het gebouw.  De termijn voor realisatie werd toen geschat op 2 à 3 jaar. Lees meer...

 


4 februari 2019 - Het Paul de Smet de Naeyerpark ligt in het Miljoenenkwartier, tussen de Krijgslaan en de Kortrijksesteenweg. Het park bestaat nu nog uit drie delen, die door een verhard plein en een straat van elkaar gescheiden zijn. Het is het voornemen van de stad om deze groene ruimtes met elkaar te verbinden. Lees meer...

 


30 januari 2019 - In mei vorig jaar werd  het portaal Mijngezondheid gelanceerd, een federaal gezondheidsportaal voor iedere burger. Dit portaal is de toegangspoort naar alle mogelijke gezondheidsinfo die digitaal beschikbaar is voor de burger. Vandaag zijn er veel externe platformen die info aanbieden (bijv ziekenfondsen, digitale ziekenhuisnetwerken, eerstelijnshuizen, apothekers, …). Dat is goed, maar de meeste mensen vinden de weg niet naar die gegevens omdat ze zo versnipperd zitten. Met het portaal Mijngezondheid wilt men één toegangspoort creëren. Via Mijngezondheid krijg je toegang tot alle gegevens die digitaal beschikbaar zijn. Lees meer...

 


21 januari 2019 - Het stadsbestuur engageert zich in het bestuursakkoord tot het realiseren van een nieuw centraal politiehuis. Dit dossier is niet nieuw en gaat inmiddels zijn elfde jaar in. De nood aan een nieuw politiehuis is concreet: het huidig gebouw voldoet niet meer aan de eisen van een modern politiekorps. Daarenboven moet er momenteel geld geïnvesteerd worden in onderhoud en herstellingswerken. Lees meer...

 


17 januari 2019 - Een buitenlands bedrijf geeft aan te willen investeren in North Seaport, meer bepaald in Vlissingen. Dit zou 150 banen opleveren, doch deze werkkrachten zijn niet te vinden in de directe regio van Vlissingen: de werkloosheidsgraad is daar zeer laag. Het vinden van geschikt (gekwalificeerd) personeel is sowieso geen sinecure maar de VDAB heeft aangegeven de haven en de havenbedrijven te willen ondersteunen. Met als doel om Gentse werkzoekenden naar de jobs in Vlissingen toe te leiden. In de regio Gent ligt de werkloosheidsgraad immers hoger dan in de regio rond Vlissingen. De samenwerking met en de ondersteuning van VDAB is een fantastische kans die we niet verloren mogen laten gaan en waar we met de stad in de mate van het mogelijke best op inspelen. Lees meer...

 


16 januari 2019 - Door het inroepen van een belangenconflict door de Franse gemeenschapscommissie staat het nieuwe inschrijvingsdecreet op de helling. Concreet betekent dit dat de nieuwe Vlaamse inschrijvingsregels vertraging dreigen op te lopen en dat we mogelijks opnieuw terechtkomen in situaties van schoolkamperen. Iedereen is het erover eens dat dit voor geen enkele van de betrokken actoren (scholen én ouders) een goede zaak is. U kondigt overleg aan waarbij u aangeeft te hopen dat alle scholen opnieuw zullen meestappen in het systeem van centraal aanmelden zoals vorig jaar. Lees meer...

 


11 januari 2019 - Opvang van zwerfkatten is al langere tijd een probleem. Het is een goede zaak dat de gezonde zwerfkatten worden gesteriliseerd, op die manier voorkom je dat hun aantal steeds maar groter wordt. Stephanie D'Hose
Gemeenteraadslid Lees meer...

 


<<  1   2   3   5   10   25   50   100   135     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.