›› Home ›› Gemeenteraad-Gent

Vragen en tussenkomsten

25 maart 2019 - Het voorstel van raadsbesluit voor een interventiekaart voor vaklui is geen ‘nieuwtje’ meer. Begin 2018 werd dit onderwerp voor het eerst aangesneden. En terecht. Niet enkel voor de vaklui en dus de gebruikers van de kaart zelf, maar ook voor de middenstand in onze binnenstad. Lees meer...

 


25 maart 2019 - Ik zou eerst en vooral de indieners van dit burgerinitiatief uitdrukkelijk willen danken. We mogen als stad heel blij zijn met zo’n sterk geëngageerde burgers. Het toont zwart op wit aan, wat een deel van onze bevolking bezig houdt. In dit geval waren dat 2.663 Gentenaars, waarvan 2.299 handtekeningen aanvaard werden. Lees meer...

 


15 maart 2019 - Autobestuurders die op de Nieuwevaart rijden en rechts willen afslaan naar de Frans van Ryhovelaan hebben geen of een zeer beperkt zicht op het achterom komend fiets- en bromfietsverkeer op de Nieuwevaart. Enerzijds omwille van het fietspad dat niet vlak naast de rijweg ligt, en anderzijds door de tussenliggende parkeerstrook. Daarenboven mogen fietsers het fietspad gebruiken in de twee rijrichtingen, wat de situatie behoorlijk onoverzichtelijk maakt. Bij duisternis is er bovendien onvoldoende verlichting op het fietspad op en naar het kruispunt. Mogelijke oplossingen zouden er in kunnen bestaan dat er  betere verlichting op het fietspad in de buurt van het kruispunt wordt voorzien of dat er een aparte oversteeksequentie komt waarbij enkel fietspadgebruikers het kruispunt mogen overrijden, terwijl het andere verkeer dient te wachten. Lees meer...

 


15 maart 2019 - De herinrichting van de N9 Brugsevaart (Mariakerke) dringt zich op. De situatie ter hoogte van de vestiging van Intersport in Mariakerke is bijzonder onveilig en dit voor zowel de voetgangers, fietsers als autobestuurders. Komende van Lovendegem is het rijden naar de R4 niet zonder risico. Daarnaast is ook de staat van het fietspad erbarmelijk te noemen. In het bijzonder net voorbij het restaurant Greek Time (Brugsevaart 141 te Mariakerke) is de situatie voor fietsers niet goed. Lees meer...

 


11 maart 2019 - Onlangs werd de Vlaamse Uitpas geëvalueerd en uitgebreid besproken in het Vlaams parlement. Hierbij werd de uitrol van de Uitpas verder onder de loep genomen, en werden beleidsvoorstellen geconcretiseerd. Een aantal cijfers werd meegegeven over de verschillende Uitpas-gemeenten, daarom had ik graag een detail van de Gentse cijfers. Lees meer...

 


11 maart 2019 - Er is een nieuw knelpuntberoep in Vlaanderen: dat van jeugdtrainer. Heel wat sportclubs zijn hopeloos op zoek naar coaches en trainers. Vaak is het dweilen met de kraan open: terwijl de ene coach opgeleid wordt, stopt de andere er al mee. Dit fenomeen zien we zowel in het amateurvoetbal, tennis, basketbal... Het gebrek aan coaches leidt uiteindelijk tot concurrentie tussen de clubs. Vooral de trainers met de beste opleidingen zijn gegeerd. Lees meer...

 


8 maart 2019 - Naar aanleiding van de geplande werkzaamheden van AWV (en de bijhorende verkeerswijziging) aan de brug Smalle Heerweg over de R4 heb ik een aantal concrete vragen betreffende de verkeerssituatie in de omgeving. Lees meer...

 


8 maart 2019 - Momenteel zijn er op het pleintje aan de Krijtestraat-Groenstraat en het pleintje tussen de Gentstraat en de Driezwaantjesstraat heel wat fietsen verkeerdelijk gestald. De fietsen liggen op de grond, staan aan of tegen het bushokje of erger nog: ze liggen soms gedeeltelijk op het voet- of fietspad, wat gevaarlijke situaties met zich meebrengt. Lees meer...

 


8 maart 2019 - Tijdens de bouw van serviceflats van het rusthuis is de Gasthuisstraat afgezet. Bewoners melden dat de straat echter nog steeds niet toegankelijk is en vragen zich af waarom. Deze weg is een perfect alternatief om de drukke invalswegen te vermijden en (te voet of met de fiets) veilig de Edugo school te kunnen bereiken. Lees meer...

 


1 maart 2019 - In het kader van de promotie van de korte keten en het beperken van de ecologische voetafdruk, wil ik ervoor pleiten om hiermee ernstig rekening te houden bij het bestellen van drank voor de stadsdiensten en voor het stadhuis. Voor voeding wordt al in de mate van het mogelijke rekening gehouden met de korte keten, voor drank is dat duidelijk niet het geval, met uitzondering uiteraard van het water. Lees meer...

 


<<  1   2   3   5   10   25   50   100   138     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.