›› Home ›› Gemeenteraad Gent ›› Beleid

Beleid

Bestuursakkoord 2013-2018

De komende jaren wordt Gent bestuurd door een rood-blauw-groene coalitie. "Bestuurlijke traditie én vernieuwing in 800 acties voor een stad op mensenmaat" heet het bijzonder ambitieus bestuursakkoord dat Open Vld, na enkele weken onderhandelen, met SP.A en Groen afsloot.

De bestuursploeg is ervan overtuigd dat Gent meer dan ooit over de mogelijkheden beschikt om verder door te groeien en model te staan voor een creatieve, aangename en leefbare stad op mensenmaat. Daarom zijn we bereid om, over onze principiële verschillen heen, duidelijke keuzes te maken die rekening houden met iedereen en niemand achterlaten, en waarbij we het evenwicht bewaren tussen een kwarteeuw bestuurlijke traditie en een vernieuwende visie op de toekomst van onze stad.

De toekomst is immers aan de steden. Sinds 2007 woont meer dan de helft van de wereldbevolking in steden. Deze evolutie zal verstrekkende gevolgen hebben voor onze samenleving. De ordening binnen deze samenleving ondergaat ingrijpende veranderingen en maakt – met vallen en opstaan – plaats voor nieuwe verhoudingen. Dit is ook zo voor onze Gentse stedelijke samenleving. Mensen voelen dat de zekerheden van gisteren, vandaag vraagtekens oproepen.

Samenleven met zovelen op een kleine oppervlakte vergt creativiteit, vernieuwing, organisatietalent en tolerantie ten aanzien van anderen. Maar het noodzaakt, om leefbaar te blijven, ook een stevige organisatie, duidelijke en afdwingbare afspraken en een betrokkenheid van iedereen.

Geplaatst voor de wervelstorm aan nieuwe ontwikkelingen die op onze stad afkomen, heeft Gent behoefte aan een duurzaam project, dat de zes jaren van een bestuursperiode overstijgt. De nieuwe bestuursploeg wil een nieuwe visie ontwikkelen op wat een stedelijke gemeenschap eigenlijk inhoudt en hoe Gent moet evolueren om ook voor onze kinderen en kleinkinderen een leefbare plek te blijven.

De ervaring, de deskundigheid en de traditie van goed bestuur koppelen aan vernieuwende en vooruitstrevende toekomstvisies, is de beste – zo niet de enige - waarborg voor de verdere duurzame ontwikkeling van onze stad. De nieuwe bestuursploeg heeft de handschoen opgenomen en is tot een gezamenlijk project gekomen dat oplossingen aanreikt voor de grote uitdagingen waaraan onze stad het hoofd zal moeten bieden, als daar zijn:

 • We drijven het aantal betaalbare en kwaliteitsvolle woningen op;
 • We grijpen alle mogelijkheden aan om onze bijdrage te leveren
  aan de strijd tegen de klimaatopwarming;
 • We worden de meest kindvriendelijke stad van Vlaanderen;
 • Conform de Gentse traditie van solidariteit en gastvrijheid nemen we
  passende maatregelen voor het beheersen van nieuwe migratiestromen;
 • We voeren een anticiperend beleid om de demografische evolutie van
  onze stadsbevolking op te vangen;
 • We maken financiële beleidsruimte vrij om nieuwe maatschappelijke uitdagingen
  aan te pakken door de overheidsorganisatie efficiënter en effectiever te maken,
  zonder de Gentse burgers en bedrijven bijkomend te belasten;
 • We maken de gefaseerde overstap naar duurzame vervoerswijzen voor
  brede lagen van de bevolking mogelijk.
 • We helpen de minder kansrijke Gentenaars vooruit;
 • We investeren in onderwijs en werk als hefbomen tot sociale inclusie;
 • We staan borg voor het handhaven van veiligheid, een basisrecht voor iedereen;
 • We willen bijkomend kwaliteitsvol groen in de stad;
 • We scheppen de noodzakelijke voorwaarden voor een gunstig en duurzaam ondernemersklimaat;
 • Het beleid en de werking van de stadsorganisatie concentreren we
  op die taken die beantwoorden aan de noden van de Gentse bevolking;
 • We ijveren ervoor dat Gent een ecologische en duurzame stad zou worden,
  met aandacht voor het zuinig omgaan met de schaarse energiebronnen en grondstoffen;
 • We willen elke Gentenaar actief laten participeren aan het stadsleven.

Download het bestuursakkoord 2013-2018 van de stad Gent.

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.