Vragen en tussenkomsten

11 maart 2019 - Er is een nieuw knelpuntberoep in Vlaanderen: dat van jeugdtrainer. Heel wat sportclubs zijn hopeloos op zoek naar coaches en trainers. Vaak is het dweilen met de kraan open: terwijl de ene coach opgeleid wordt, stopt de andere er al mee. Dit fenomeen zien we zowel in het amateurvoetbal, tennis, basketbal,... Het gebrek aan coaches leidt uiteindelijk tot concurrentie tussen de clubs. Vooral de trainers met de beste opleidingen zijn gegeerd. Lees meer...

 


1 maart 2019 - In het kader van de promotie van de korte keten en het beperken van de ecologische voetafdruk, wil ik ervoor pleiten om hiermee ernstig rekening te houden bij het bestellen van drank voor de stadsdiensten en voor het stadhuis. Voor voeding wordt al in de mate van het mogelijke rekening gehouden met de korte keten, voor drank is dat duidelijk niet het geval, met uitzondering uiteraard van het water.  Zo wordt er voor recepties systematisch gekozen voor wijnen die afkomstig zijn van de andere kant van de oceaan, en dit terwijl er ook in de onmiddellijke omgeving van Gent (Zwijnaarde, Lochristi, …), en binnen de EU, uitstekende (biologische) wijndomeinen zijn gevestigd, en er inmiddels ook een ruime keuze aan lokaal gebrouwen Gentse bieren bestaat. Het lijkt mij dan ook aangewezen om na te gaan of we ook in de keuze van wijn en bier het principe van de korte keten en de minimale ecologische voetafdruk kunnen hanteren, en tegelijk op die manier ook promotie kunnen voeren voor lokale, ambachtelijke producten van lokale ondernemers. Lees meer...

 


25 februari 2019 - Op 23 januari 2019 stelde Siegfried Bracke een vraag aan Filip Watteeuw omtrent gewiste camerabeelden van een aantal bewaakte fietsenparkings naar aanleiding van het opvragen van camerabeelden na diefstal van een fiets. Lees meer...

 


15 februari 2019 - De bewoners van de Hofbouwlaan hebben reeds via verschillende kanalen melding gemaakt van de problematische parkeersituatie in hun drukke buurt. Aangezien er geen plaatsten voorzien zijn voor de buurtbewoners zoals in andere delen van de binnenstad gaan zij vaak hopeloos op zoek naar een parkeerplaats ver van hun woning. Lees meer...

 


15 februari 2019 - In Oostakker is er een grote vraag naar hondenlosloopweides. Een uitstekende plaats zou in de buurt van de visput zijn,  aan de Drieselstraat te Oostakker. Daar lopen zeer veel wandelaars met hun viervoeters.  Dit lijkt mij de ideale plek om de honden eens de volledige vrijheid te geven. Bovendien zijn de laatste jaren in Oostakker zeer veel appartementen bijgekomen. Deze mensen hebben geen ruimte om hun honden los te laten.  Zo’n weide zou de ideale plaats zijn. Lees meer...

 


14 februari 2019 - Bij nazicht van enkele zebrapaden in de buurt van Gentse scholen stelde ik persoonlijk vast dat meerdere van deze zebrapaden ernstige sporen van slijtage vertonen. Als voorbeeld haal ik hierbij het zebrapad aan ter hoogte van de drukke schoolingang bij de Edugo-school in de Groenstraat te Oostakker. Lees meer...

 


14 februari 2019 - Eind januari kregen we te maken met hevige sneeuwval. De dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen slaagde erin om de belangrijkste wegen snel vrij te maken. Ik begrijp dat er een prioriteitenlijst is die bepaalt welke straten als eerste aan bod komen. Doch als de sneeuw hardnekkig blijft liggen lijkt het aangewezen om zo snel mogelijk ook de niet prioritaire straten aan te pakken. Lees meer...

 


14 februari 2019 - Op het verkiezingsdebat medio juni 2018 is gesproken over het plaatsen van geluidsschermen langs de E40 en het installeren van één of andere constructie zodat vrachtwagens niet meer aan de lagere school Don Bosco (Baarledorpstraat 4) zouden kunnen passeren. In verband met de geluidsschermen was de stelling op het debat als volgt:
“Wij zijn bereid om een betere en groene geluidsafscherming van de E40 in Baarle mee te financieren van uit het stadsbudget.”  Alle partijen waren het unaniem eens over deze topics. Lees meer...

 


13 februari 2019 - Verschillende gebruikers van de P&R Muide (Pauwstraat) geven aan dat er daar permanent caravans geparkeerd staan, sommige zelfs met wielklem. Dat betekent dat momenteel minstens 4 van de beschikbare 50 beschikbare plaatsen niet kunnen gebruikt worden. Dit terwijl de parking in de regel zo goed als vol staat. Lees meer...

 


13 februari 2019 - Het kruispunt Wolfputstraat / Gentstraat is een druk kruispunt in Oostakker. Vooral komende vanuit de Wolfputstraat is het voor de weggebruikers behoorlijk moeilijk en bij momenten zelfs gevaarlijk om richting Lourdes links af te slaan (en het verkeer komende uit Oostakkerdorp op te merken) daar het zicht vaak door geparkeerde (vracht)wagens belemmerd is. Lees meer...

 


<<  1   2   3   5   10   25   50   100   137     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.