Uitwerking speciale parkeervergunningen

16 juni 2016

Het nieuwe parkeerplan wordt momenteel stapsgewijs ingevoerd. Naast nieuwe parkeertarieven, nieuwe zones voor betalend parkeren en nieuwe parkeerautomaten staat in het parkeerplan dat een regeling zou uitgewerkt worden voor specifieke doelgroepen die interventies moeten doen bij bewoners zoals elektriciens, loodgieters, maar bijvoorbeeld ook mantelzorgers.

Concreet heb ik volgende vragen:

  • Wat is de stand van zaken van het uitwerken van de speciale parkeervergunning voor specifieke doelgroepen?
  • Wanneer zal een dergelijke parkeervergunning beschikbaar zijn?

Sami Souguir
Fractievoorzitter


Antwoord:

De speciale parkeervergunningen zijn een onderdeel van het strategisch parkeerplan.

Momenteel is de eerste fase van de uitrol van dit parkeerplan bezig. Dit betekent, zoals jullie wel gekend, de invoering van betalend parkeren en de nieuwe tarieven in bestaande zones, waarbij 1200 automaten uitgereikt worden. Ook de invoering van bewonerszones en bijkomende bewonersplaatsen wordt logischerwijze, tegelijkertijd uitgerold. Hiervoor zullen duizenden extra bewonerskaarten worden uitgereikt. En daarbij ook nog het installeren van commerciële straten binnen deze betalende zones.

Dit is een complexe en zeer omvangrijke operatie, die veel aandacht van het Mobiliteitsbedrijf vergt. Deze eerste fase van het parkeerplan zal tot ongeveer eind dit jaar duren.

Ondertussen wordt fase 2 al voorbereid. In deze fase zitten verschillende elementen, zoals de conclusies van de evaluatie van de parkeerrichtlijnen, de speciale parkeervergunningen en andere elementen van het parkeerplan. De speciale vergunningen zijn al een eerste keer besproken in de stuurgroep uitrol parkeerplan. Het was duidelijk dat daar nog heel wat werk aan is: juridische context, communicatie, handhaving, etc. Het is dus zeer moeilijk om een timing te geven. Gezien ook de vele voorbereidingen over parkeren in functie van de uitbreiding van het voetgangersgebied, mogen we een uitgewerkte oplossing niet verwachten voor midden 2017. Maar zoals gezegd, het is een complexe materie, en dit is allemaal afhankelijk van de elementen die boven komen in kader van het onderzoek.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.