Sint-Dionysiusstraat

9 juni 2016

Tijdens Wijk van de Maand in Sint-Denijs-Westrem (juni 2015) werd geopperd om eenrichtingsverkeer in te voeren in Sint-Dionysiusstraat. Aanwezigen merkten toen op dat veel van de problemen die er zich voordoen kunnen verholpen worden mits een aantal kleine ingrepen, vooral in het begin van de straat.

Hoewel de verkeerssituatie in de Sint-Dionysiusstraat in een ruimer verhaal zou gekaderd worden, zouden de suggesties bekeken worden en kleine ingrepen waar mogelijk snel uitgevoerd worden.

Concreet heb ik dan ook volgende vragen:

  • Wat was het resultaat van dit onderzoek?
  • Welke mogelijke ingrepen werden weerhouden en wanneer werden of zullen deze worden uitgevoerd?

Sami Souguir
Fractievoorzitter


Antwoord:

Het voorstel om eenrichtingsverkeer in te voeren in de Sint-Dionysiusstraat lijkt een kleine maatregel, maar is een onlosmakelijk deel van het gehele verkeerssysteem van St-Denijs-Westrem. Wanneer men één straat enkelrichting maakt, krijgt de parallel lopende straat de andere richting te verwerken.

Een ingreep in de Sint-Dionysiusstraat heeft bijgevolg gevolgen op het verkeersvolume dat door de aanpalende straten rijdt. Aangezien al deze straten samenkomen op het Gemeenteplein, strekt deze invloed zich uit over de Krijzeltand, Gemeenteplein, Adelaarsstraat, Loofblommestraat… en dus over het volledige centrumgebied van St Denijs. Bovendien moet men ook rekening houden met de busbediening die doorheen het centrum van St-Denijs-Westrem rijdt.

Bijgevolg kan men de Sint-Dionysiusstraat niet als aparte entiteit behandelen, maar moet dit gekaderd worden in een totale visie. Een wijziging van een rijrichting kan men dus ons inziens in deze omgeving niet zien als een kleine ingreep.

In het Mobiliteitsplan van de Stad Gent is voorzien dat voor de verschillende wijken en deelgemeenten een gebiedsgebonden verkeerstructuurschets op te maken. Hierbij worden de bewoners betrokken via een participatietraject. Ook voor St-Denijs-Westrem zal een dergelijke verkeersstructuurschets opgemaakt worden.

Met de opmaak van deze verkeersstructuurschetsen wordt gestart vanaf 2017. De timing van de verschillende deelgemeenten is nog niet opgemaakt.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.