Spelmateriaal voor speelstraten

22 juni 2016

De peters en meters van de speelstraten ontvingen een mail van de jeugddienst waaruit blijkt dat geen spelmateriaal ontleend kan worden. “Wegens infrastructuurproblemen beschikken we maar over een heel beperkt deel van ons materiaal. Hierdoor kunnen we enkel materiaal ontlenen aan de nieuwe speelstraten”, klinkt het in de mail.Concreet heb ik dan ook volgende vragen:

  • Om welke 'infrastructuurproblemen' gaat het hier?
  • Waarom werd een opdeling gemaakt tussen 'oude' en 'nieuwe' speelstraten?
  • Waren geen alternatieve oplossingen, bvb. een rotatiesysteem, mogelijk om alle speelstraten op een gelijkwaardige manier te behandelen?

Camille Daman
Gemeenteraadslid


Antwoord:

In het najaar van 2014 werd er een asbest contaminatie vastgesteld na werken aan het dak van de loods aan de Industrieweg in Wondelgem die door de Stad Gent wordt gehuurd.  In deze loods werd zowel het materiaal van de speelstraten, de pretfabriek en van een aantal  (jeugd)verenigingen opgeslagen.  De loods werd verzegeld en  na een juridische procedure werd het materiaal uit de loods vanaf juli 2015 verwijderd en gereinigd door een gespecialiseerde firma. Het gereinigd materiaal wordt tot op vandaag opgeslagen in een vervangloods aan de Farmanstraat, in afwachting van de definitieve terugkeer naar de Industrieweg. Deze terugkeerbeweging heeft nog niet kunnen plaatsgrijpen omdat er inmiddels een nieuwe contaminatie in de loods van de Industrieweg werd vastgesteld. 

Het materiaal voor de uitleen van de speelstraten bevindt zich tot op heden nog steeds in de loods in de Farmanstraat. Deze loods is te beperkt toegankelijk om een uitleensysteem, waarbij de peters/meters het materiaal op gepaste tijdstippen kunnen ophalen en terugbrengen goed te organiseren.  Bovendien is het zodanig opgestapeld dat de koffers onmogelijk vlot door de peters en meters zelf kunnen opgehaald worden.

Het beperkt aantal speelkoffers (20-tal) dat we nog ter onzer beschikking hebben volstaat niet om een kwalitatief rotatiesysteem te voorzien voor 103 speelstraten.  In de paasvakantie kon dit wel, omdat er een aanzienlijk kleiner aantal speelstraten georganiseerd werden.  Als alternatief kozen we ervoor om deze zomervakantie het aantal workshops voor de speelstraten te verdubbelen.  Naast het aanbod van de Circusplaneet kunnen we op die manier een twintigtal bouwworkshops in samenwerking met zZmogh vzw aanbieden.

De Jeugddienst zal ook naar de toekomst toe het uitleensysteem actualiseren ifv het stijgend aantal speelstraten.  Het ontleensysteem was indertijd geschoeid op maat van een 40-tal speelstraten.  Ondertussen zijn we verdubbeld en zullen we na een grondige evaluatie een nieuw uitleensysteem voorbereiden tegen de paasvakantie 2017.

Deze opdeling gebeurde om praktische overwegingen.  Ten eerste is dit een “neutraal” criterium dat een correct onderscheid mogelijk maakt.  Ten tweede willen we zeker nog de nieuwe speelstraten een extra duwtje in hun rug geven bij de opstart ondanks de voor ons zeer vervelende situatie waar we ons in bevinden.

Elke Decruynaere
Schepen van Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.