Vrachtverkeer Heerweg-Noord

10 november 2016

Bewoners van de Heerweg-Noord (gedeelte tussen R4 en Adolphe Della Faillelaan) in Zwijnaarde signaleren de blijvende overlast van zwaar vrachtverkeer in hun straat. Bij de heraanleg werd vooropgesteld dat de leefbaarheid erop zou vooruitgaan.

In praktijk blijkt dit niet zo te zijn want zwaar vrachtverkeer blijft de straat teisteren met geluids- en trillinghinder, gevaarlijke verkeerssituaties en zelfs schade tot gevolg. Zo zouden de verkeerslichten en veiligheidshekken al meermaals aangereden zijn.

Concreet heb ik dan ook volgende vragen:

  • Bent u op de hoogte van deze situatie?
  • Zijn er reeds concrete plannen inzake bereikbaarheid van de bedrijvigheid en industrieterreinen in Zwijnaarde op termijn? In welke mate zullen deze Heerweg-Noord ontlasten en wat is hiervoor desgevallend de timing?
  • Welke alternatieven voor het zwaar vervoer in Heerweg-Noord worden, op korte termijn, haalbaar geacht?

Sami Souguir
Fractievoorzitter


Antwoord:

Het zwaar verkeer in de Heerweg-Noord heeft alles te maken met de aanwezigheid van het bedrijventerrein Klaartestraat/ Momenteel is dit bedrijventerrein enkel bereikbaar via het woonweefsel (dus ook via Heerweg Noord).

Het is de bedoeling om dit bedrijventerrein echter direct te laten aansluiten op de R4, via de rotonde die ligt aan de zuidkant van de nieuwe brug over de Ringvaart ter hoogte van de Ghelamco-arena.

Daartoe moet een verbindingsweg worden gemaakt tussen die rotonde en het bedrijventerrein Klaartestraat. Oorspronkelijk was het idee om deze verbindingsweg aan te leggen via de Scheldeoever. Maar omdat daar een verbreding van de waterweg is voorzien, kan dit niet meer. Het alternatief is dat er een ontsluitingsweg wordt aangelegd doorheen de voormalige DOMO-site, die dan meteen ook deze site zelf kan ontsluiten.

De eigenaar van het terrein van de DOMO-site is momenteel een Masterplan aan het opmaken. In dit Masterplan wordt bepaald waar die ontsluitingsweg zal liggen. Wanneer die ontsluitingsweg een feit is, dan kan de ontsluiting van dit bedrijventerrein exclusief via de rotonde en de R4 gebeuren en rijdt zwaar verkeer niet meer via de Heerweg-Noord. De op- en afrit van de R4 ten zuiden van de Ringvaart kan op dat moment gesloten worden.

Zoals die ontsluiting echter niet is gerealiseerd, zal vrachtverkeer nog via de Heerweg-Noord moeten rijden.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.