Kiss & Ride Nederkouter-Savaanstraat

13 april 2017

Tijdens een informatieavond stelden Stad Gent en FARYS de voorontwerpplannen voor de volledige heraanleg van de Bagattenstraat, Savaanstraat en omgeving voor. In het verleden kaartte ik al meermaals de verkeerssituatie t.h.v. de school in de Nederkouter aan. Zo vroeg ik tijdens de bespreking van het parkeer- en circulatieplan o.a. naar een Kiss & Ride voor ouders die hun kinderen afzetten, zowel voor het Instituut van Gent als het Sint-Barbaracollege dat in autovrij gebied is komen te liggen.

In de Nederkouter zelf ligt dit omwille van de doorstroming en het openbaar vervoer moeilijk, maar met de heraanleg van de omgeving zou de mogelijkheid om een Kiss & Ride-zone te voorzien bekeken worden.

Op de voorgestelde voorontwerpplannen blijkt nu echter enkel voor het Sint-Barbaracollege een Kiss & Ride voorzien in het eerste deel van de Savaanstraat. Op de hoek van de Nederkouter en de Bagattenstraat is enkel een laad- en loszone voorzien.

Concreet heb ik dan ook volgende vragen:

  • Kan in de definitieve plannen alsnog een Kiss & Ride-zone voorzien worden in de omgeving van het Instituut van Gent in de Nederkouter?
  • Kan de voorziene laad- en loszone desgevallend gedeeld gebruikt worden als Kiss & Ride-zone door deze met signalisatie exclusief voor te behouden als Kiss & Ride tijdens de piekmomenten voor het afzetten en ophalen van kinderen?

Sami Souguir
Fractievoorzitter


Antwoord:

In de heraanlegplannen voor de Bagattenstraat wordt inderdaad een laad- en loszone voorzien dicht bij de Nederkouter en het Instituut van Gent.
Deze kan gebruikt worden om even stil te staan met de wagen om goederen te laden en te lossen, maar evenzeer om kinderen te laten in- of uitstappen. Wat volgens ons een goed en interessant “dubbel” of “medegebruik” van de schaarse openbare ruimte biedt.

Extra bebording van de L&L zone om deze exclusief voor te behouden als K&R tijdens schoolmomenten is wettelijk niet mogelijk wegens een verdrag dat dit in de weg staat.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.