Situatie fietsers Kuiperskaai

24 april 2017

De situatie voor fietsers langs de Kuiperskaai blijft onduidelijk. Op mijn eerdere vraag hierover gaf u aan dat het dubbelrichtingsfietspad niet kan worden doorgetrokken omdat er onvoldoende ruimte is. Het korte stukje dubbelrichtingsfietspad is er enkel om de fietsers toe te laten vanaf de Lammerstraat de nieuwe fietsbrug naar de Krook te bereiken. Sommige fietsers blijken te denken dat ze niet links van de rijbaan mogen blijven rijden en steken er zelfs de rijbaan over om hun weg verder te zetten.

Bovendien zou pas vanaf eind juli langs de helling naar de fietsenstalling kunnen gereden worden. Tot dan wordt gevraagd om de fietsenstallingen langs de Platteberg te benaderen of de fietsenstallingen op het Woodrow Wilsonplein te gebruiken. In praktijk wordt de afsluiting langs het water massaal als fietsenstalling gebruikt, met de nodige hinder voor voetgangers tot gevolg.

Concreet heb ik dan ook volgende vragen:

  • Kan het inrijverbod voor fietsers in de Kuiperskaai, richting Lippensplein, alsnog herbekeken en desgevallend duidelijker aangegeven worden?
  • Werd al actie ondernomen om fietsers effectief aan te manen de fietsenstallingen van de Krook of het Woodrow Wilsonplein te gebruiken i.p.v. hun fiets langs de Kuiperskaai achter te laten?

Camille Daman
Gemeenteraadslid


Antwoord:

In de Kuiperskaai is er, zoals eerder reeds meegegeven, inderdaad onvoldoende ruimte om een dubbelrichtingsfietspad aan te leggen. Voor een dubbelrichtingsfietspad is er minimum 2,50 m nodig en 1 m schrikstrook ten opzichte van de rijbaan.

Die ruimte is hier niet ter beschikking, rekening houdende met de twee rijstroken in de Kuiperskaai en voetpaden aan weerszijden van de weg. Beide rijstroken zijn hier noodzakelijk omwille van de doorstroming en blijven dus behouden.

Op het einde van het stukje dubbelrichtingsfietspad voor de brug naar de Krook staat er echter een verbodsbord dat heel duidelijk aangeeft dat fietsers hier niet verder mogen fietsen.

Momenteel is de toegang tot het plein voor de bibliotheek afgesloten voor fietsers door middel van een nadarhekken. Aan de nadarhekken is een banner bevestigd die info geeft over de tijdelijke stallingen in de nabije omgeving en de fietsenstallingen die zijn  voorzien onder het Miriam Makebaplein en momenteel enkel toegankelijk zijn via de Platteberg. Op deze banner wordt ook meegegeven dat deze fietsenstalling vanaf juli te bereiken zal zijn via de toegangshelling op het plein.

Om te voorkomen dat fietsers hun fiets stallen voor de brug op de hoek Lammerstraat-Kuiperskaai zullen er bordjes worden gehangen aan de reling met een verbod om fietsen te plaatsen.

Daarnaast zullen we ook bekijken of we de fietsers, zowel komende van de Lammerstraat als van het Lippensplein, via extra signalisatie, beter kunnen begeleiden naar de fietsenstalling en/of naar de tijdelijke stalling.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.