Kunstgrasterrein KVV Sint-Denijssport

24 april 2017

Uit uw antwoord op mijn vraag tijdens de commissie Sport m.b.t. het voorzien van een kunstgrasterrein op KVV Sint-Denijssport, bleek dat SKV Oostakker op basis van de cijfers van de bezetting op de 1ste plaats staat voor de aanleg van een kunstgrasterrein. KVV Sint-Denijssport staat op de tweede plaats, maar de middelen voor de realisatie zullen pas in de volgende legislatuur kunnen worden voorzien.

Ik verneem echter dat er door budgetherschikkingen mogelijks toch nog deze legislatuur middelen voorzien zouden kunnen worden voor de aanleg van kunstgrasvelden voor verschillende terreinen.

 1. Kan u dit al dan niet bevestigen?
 2. Wat is desgevallend de voorziene timing voor de aanleg van een kunstgrasterrein op KVV Sint-Denijssport?
 3. Welke andere voetbalclubs zouden nog deze legislatuur kunnen worden voorzien van een kunstgrasterrein?

Sami Souguir
Fractievoorzitter


Antwoord:

Wat betreft de noden met betrekking tot de voetbalinfrastructuur heb ik de Sportdienst gevraagd een analyse uit te voeren rekening houdend met het aantal leden, de beschikbare terreinen en de locatie (aandachtswijken). Die analyse is bepalend om de verantwoorde beslissing te nemen om al dan niet over te gaan tot de aanleg van kunstgrasvelden en de keuze bij welke club(s).

Op de commissie Sport van deze maand zal deze visienota voetbal voorgesteld worden aan de commissieleden. Hierin wordt ook de infrastructuur in besproken. Deze nota zal één van de komende commissies Sport toegelicht worden.

Ik kan u alvast meegeven dat er door een herschikking van het budget, ruimte is ontstaan om diverse clubs nog deze legislatuur te voorzien van een kunstgrasterrein.

Het betreft onderstaande terreinen/clubs:

 • KVV Sint Denijs
 • KVE Drongen
 • FC Rooigem
 • Jago Sint-Amandsberg
 • Wondelgem 2e terrein Neptunus
 • Gentbrugse meersen (VSV) (trapveld)
 • Excelsoir Mariakerke (trapveld)
 • Vervanging kunstgrasterrein Muide


En zoals reeds eerder bevestigd, de aanleg van een kunstgrasterrein voor SKV Oostakker.

De timing voorzien voor deze realisaties is voorjaar 2018, zodoende de nieuwe terreinen in gebruik kunnen genomen worden voor het seizoen 2018-2019.

Resul Tapmaz
Schepen van Welzijn, Gelijke kansen, Gezondheid en Sport

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.