Strooiplan Gentbrugge

26 april 2017

Bewoners van Gentbrugge signaleren dat bij winterweer vaak te laat of niet gestrooid wordt in druk bereden straten zoals de Verdoncklaan, Pirennelaan en de Schooldreef. Andere, rustigere, straten zouden eerder zijn gestrooid.

Concreet heb ik volgende vragen:

  • Hoe werd de prioriteit in het plan voor sneeuw- en ijzelbestrijding bepaald?
  • Werd het plan voor sneeuw- en ijzelbestrijding al geëvalueerd? Zo, wat was het resultaat en welke aanpassingen zal dit desgevallend tot gevolg hebben?

Sami Souguir
Fractievoorzitter


Antwoord:

Antwoord op vraag 1

De prioriteitsbepaling wordt beschreven in de nota Sneeuw & Ijzel (zie bijlage uittreksel uit nota Sneeuw en ijzel 2016-2017). Meer informatie hieromtrent kan u ook terugvinden op de website van de stad Gent: https://stad.gent/mobiliteit-openbare-werken/sneeuw-en-ijzelbestrijding.

Volgens de eerder aangehaalde prioriteitsbepaling worden de door u aangehaalde straten beschouwd als straten in een verkaveling, en worden als dusdanig niet mee opgenomen in de preventieve strooicircuits. Naargelang ernstige gladheid voorkomt, worden straten van deze rangorde wel bijkomend gestrooid door de strooidienst. Evenwel niet preventief en nagevolg aan prioritaire routes. Dit kan dus inderdaad bij bewoners reacties ontlokken dat deze straten pas later of te laat gestrooid worden.

Hiernaast kunnen onmogelijk alle straten gestrooid worden en moeten we omzichtig omspringen met strooien gelet op de milieu-impact.


Antwoord op vraag 2

Jaarlijks wordt de voorbije winterperiode geëvalueerd en worden eventueel bijsturingen doorgevoerd voor de volgende editie. De evaluatie voor de winter 2016-2017 moet in de komende weken nog uitgevoerd worden.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.