Parkeren Gentbrugge station

28 april 2017

Omwille van het betalend parkeren in de omgeving van het Dampoort-station zouden meer reizigers en pendelaars de trein in Gentbrugge nemen en daar in de buurt van het station voor een verhoogde parkeerdruk zorgen.

Concreet heb ik dan ook volgende vragen:

  • Werd de parkeerdruk in de buurt van Gentbrugge-station reeds geëvalueerd?
  • Zo ja, wat was het resultaat hiervan en worden desgevallend maatregelen in overweging genomen?
  • Zo nee, zal dit nog gebeuren?

Sami Souguir
Fractievoorzitter


Antwoord:

Bij de evaluatie van de nieuwe tariefzones en nieuwe parkeertarieven worden niet alleen de zones met betalend parkeren geëvalueerd. Ook in de zones die net buiten het gebied met een betalend parkeerregime vallen zal de evolutie van de parkeerdruk in kaart worden gebracht. Dit is ook het geval voor de Robert Rinskopflaan en omliggende straten.

De algemene evaluatie van het parkeerplan zal in februari 2018 afgerond zijn. Specifiek voor randen van groene zone (waar de R. Rinskopflaan deel van uitmaakt) zou tegen het najaar al eerste cijfermateriaal rond parkeerdruk en parkeerduur ter beschikking gesteld worden.

Al naar gelang de resultaten van de evaluatie kunnen maatregelen getroffen worden.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.