Openbare verlichting Snepkaai

28 april 2017

Recent werd de openbare verlichting langs het fiets- en wandelpad langs de Leie, parallel met de Snepkaai, verwijderd. Hoewel in het donker het fietspad langs de Snepkaai zelf kan worden gebruikt kan dit gevaarlijke situaties opleveren, temeer omdat aan de waterkant geen afsluiting of beveiliging voorzien is.

Concreet heb ik dan ook volgende vragen:

  • Wat is de reden de openbare verlichting langs het pad werd verwijderd?
  • Zal desgevallend nieuwe verlichting worden geplaatst? Zo ja, wat is hiervoor te timing?

Sami Souguir
Fractievoorzitter


Antwoord:

De 14 armaturen van 70W en vierkante paal langs het pad aan het water waren aan vervanging toe. Door meerdere defecten was het niet meer verantwoord op herstellingen te doen.

Gelet op dit feit, maar ook omdat er goed verlicht alternatief is voor fietsers en voetgangers op de Snep- en Gordunakaai en de dgen ook lengen werden deze armaturen in het kader van een REG-actiedossier reeds verwijderd.

Intussentijd werk Eandis de nieuwe verlichtig voor het pad verder uit (naar lager vermogen 20 watt-LED armaturenopstelling) en kijken we een hopelijk vlotte realisatie door Eandis tegemoet in de komende maanden.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.