Rotonde Gustaaf Le Fèvere de Ten Hovelaan

27 april 2017

Bewoners van de Gustaaf Le Fèvere de Ten Hovelaan signaleren dat de verkeersborden D5 op de kleine rotonde in de straat onvoldoende zichtbaar zijn en auto’s hierdoor in de verkeerde richting langs de rotonde rijden.

Zullen er maatregelen worden genomen om de signalisatie van de rotonde te verbeteren?

Sami Souguir
Fractievoorzitter


Antwoord:

Er werd reeds melding gemaakt van incorrecte signalisatie van deze rotonde. Het dossier om vaste signalisatie aan te passen is in opmaak en zal bij wijze van aanvullend verkeersreglement nog voor het zomerverlof op het college van burgemeester en schepenen ter goedkeuring geagendeerd worden.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.