Sticker vergunningshouders autovrij gebied

11 mei 2017

Door de ingebruikname van de ANPR-camera’s voor het controleren van de toegang tot het autovrij gebied zijn de klassieke papieren vergunningen afgeschaft. Een administratieve vereenvoudiging die meteen ook de mogelijkheid geeft om, zelfs als bewoner zelf, flexibel vergunningen te kunnen toekennen aan bezoekers. Toch heeft het verdwijnen van de papieren vergunning ook nadelen. Zo worden vergunningshouders al gauw kwaad bekeken of zelfs terecht gewezen door menig voetganger of fietser.

Hoewel ik besef dat het geen sluitend systeem is, bijvoorbeeld voor wie een tijdelijke vergunning als bezoeker of een dagvergunning kreeg, heb ik toch onderstaande vraag:

Bent u bereid een sticker of kaart te voorzien waarmee bewoners, of bijvoorbeeld ook zorgverstrekkers, die vaak in het autovrij gebied komen zich vrijblijvend als vergunningshouder kunnen identificeren?

Stephanie D'Hose
Gemeenteraadslid


Antwoord:

Het is inderdaad als bewoner niet aangenaam om kwaad bekeken te worden. Blijkbaar speelt er hier een soort territoriumgedrag bij fietsers en voetgangers die het autovrije gebied als hun zone beschouwen.

Daarom heb ik aan Mobiliteitsbedrijf de opdracht gegeven om een papieren pancarte te ontwikkelen voor de bewoners van de autovrije gebieden. Deze pancarte zegt enkel dat het voertuig waarin de kaart ligt, een bewonersvergunning heeft.

We willen dit voorzien voor bewoners, omdat zij dagelijks of bijna dagelijks het autovrij gebied binnenrijden en de ergernis dus vaker ervaren. Bijvoorbeeld omdat ze een parkeerplaats of garage hebben.

Van zorgverstrekkers verwachten we eigenlijk dat zij minder vaak in het AVG moeten zijn, en zeker niet voortdurend op dezelfde locaties. Bovendien zijn een groot deel van de zorgverstrekkers ook als dusdanig herkenbaar omdat zij al iets op hun dashboard hebben liggen of een herkenbaar voertuig hebben.

We bekijken momenteel nog hoe deze pancartes bij de bewoners geraken. Opsturen vinden we niet de meest wenselijke piste, vermits we eindelijk alle vergunningen gedigitaliseerd hebben, en bijgevolg geen vergunningen meer opsturen.

De pancarte aanbieden als download baar en afdruk baar bestand, is ook niet wenselijk, omdat er dan te veel verschillende versies van zullen gemaakt worden (zwart-wit, andere formaten, andere kleuren). Daarmee gaat de herkenbaarheid verloren en dus ook het effect.

Kortom, we maken een dergelijk document aan voor bewoners, en we bekijken nog hoe we deze bij de bewoners krijgen. Afhalen aan het loket van het Mobiliteitsbedrijf, in de stadswinkel of op andere manieren.

Voor alle duidelijkheid: deze pancarte is géén vergunning, en heeft geen enkele juridische waarde. Wie zonder vergunning met een dergelijke pancarte het Autovrij Gebied binnenrijdt, zal dus een GAS-boete krijgen. Dat maakt misbruik van deze pancartes eigenlijk irrelevant.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.