Parkeerdruk François Laurentplein

11 mei 2017

Sinds de invoering van het circulatieplan lijkt de parkeerdruk op het François Laurentplein te zijn toegenomen. Het niet vinden van een parkeerplaats in de buurt kost bewoners een omweg van zo’n 3 kilometer. Op het François Laurentplein zijn het aantal bewonersparkeerplaatsen bijzonder beperkt en er wordt vaak slordig en foutief geparkeerd waardoor vaak parkeerplaatsen verloren gaan.

Vandaar volgende vragen:

  • Is er een verklaring voor de ogenschijnlijk toegenomen parkeerdruk op het François Laurentplein sinds de invoering van het circulatieplan?
  • In welke mate wordt opgetreden tegen het slordig en foutief parkeren waarbij parkeerplaatsen verloren gaan?
  • Kan een gedeeld gebruik van parkeerplaatsen waarbij ze bijvoorbeeld enkel na bepaalde uren zijn voorbehouden voor bewoners overwogen worden?

Camille Daman
Gemeenteraadslid


Antwoord:

Misschien toch eerst even meegeven dat er op dit plein, net zoals in vele andere straten in het centrum, al altijd een hoge parkeerbezetting is geweest. Er zijn in de kuip bijvoorbeeld meer bewonerskaarten dan dat er parkeerplaatsen zijn… En dan hebben we nog geen rekening gehouden met de bezoekers etc. Dit was ook al zo vijf jaar geleden, zoals bleek uit een ter plaatse uitgevoerd parkeeronderzoek.

Nu, het is wel zo dat het aanbod aan parkeerplaatsen door het uitbreiden van het autovrij gebied is verkleind. Maar we hebben alle specifiek gereserveerde parkeerplaatsen, zoals voorbehouden bewonersplaatsen of plaatsen voor mensen met een beperking, integraal gecompenseerd. We hebben er zelfs het aantal voorbehouden parkeerplaatsen in de buurt van het autovrij gebied vermeerderd. Er zijn dus nu meer parkeerplaatsen specifiek voorbehouden voor bewoners.

Naast de vraag voor bijkomende (voorbehouden) bewonersplaatsen, krijgen we ook vanuit de middenstand de vraag om parkeerplaatsen te blijven voorzien voor hun klanten.
Het is bij de intekening van de diverse parkeerregimes continu het afwegen en in evenwicht houden van beide insteken.

Indien er afgebakende parkeerplaatsen aanwezig zijn op de openbare weg, is men verplicht in deze vakken te parkeren. Inbreuken hiertegen – dus slordig parkeren - vallen onder het foutparkeren, kunnen enkel door de Politie worden beboet.

De suggestie voor het gedeeld gebruik van parkeerplaatsen, werd al onderzocht. Tot op vandaag kan dit niet om dat dit in strijd is met het Verdrag van Wenen (met betrekking tot de verkeerstekens) dat op 8 november 1968 door de federale overheid ondertekend werd (in werking vanaf november 1989). Hierbij engageerden zich een aantal landen zich om hun verkeerstekens zo uniform mogelijk te brengen en te houden, zodat bestuurders, die de lokale situatie niet kennen (bijv. Buitenlanders, toeristen, …) toch de verkeerssignalisatie correct kunnen interpreteren.

Dit maakt ook dat men in die landen, die dit verdrag ondertekenden niet zomaar borden kunnen “uitvinden” zonder dit te toetsen aan dit Verdrag.

Een verkeersbord met verschillende tijdsvensters voor verschillende doelgroepen bestaat niet, en is dus in strijd met dit verdrag van Wenen. Bijgevolg kan een dergelijk dubbel voorbehouden gebruik van parkeerplaatsen niet.

Aangezien wij het dubbel gebruik van dezelfde parkeerplaats, zoals u suggereert, echter ook als één van de oplossingen zien om de parkeerdruk per doelgroep te verlichten, wordt verder onderzocht op welke manier hier toch aan tegemoet kan worden gekomen (bv via acties van de parkeermakelaar), en blijven wij inzetten op alternatieven (zoals deelauto’s).

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.