Parkeren UZGent

20 november 2017

Ingevolge de invoering van het nieuwe circulatieplan is de reeds jaren bestaande parkeerproblematiek in het UZGent nog scherper geworden. Langzaam maar zeker vindt een verschuiving plaats naar parkings waar dit verkeer eigenlijk niet thuishoort, zoals op de parking van het UZGent.

Deze parking wordt meer en meer als een park & ride gebruikt ten koste van de talrijke kwetsbare patiënten, hun bezoekende familieleden en het personeel. Het gevolg hiervan is dat zieke patiënten mij melden dat ze soms heel lang rondjes draaien op de parking van het UZGent om soms onverrichterzake huiswaarts te moeten keren zonder hun geplande consultatie of behandeling te kunnen ondergaan.

In plaats van een mogelijke verdere tariefverhoging door het UZGent zou ik U willen vragen om oplossingen aan te reiken in overleg met het UZGent voor deze prangende problematiek, zoals bijvoorbeeld een toelating tot capaciteitsuitbreiding op eigen terrein.

Carl De Decker
Gemeenteraadslid


Antwoord:

Wij kregen van het UZ een zeer gelijkaardige vraag, en zijn momenteel bezig met het antwoord hiervoor op te stellen. Tegen het eind van deze week zou dit antwoord klaar moeten zijn.

De grote lijnen van dit antwoord zullen de volgende zijn:

  • De stad is steeds bereid met open agenda te overleggen met het UZ over mogelijke oplossingen. We beseffen wel gedegelijk dat bereikbaarheid voor een ziekenhuis belangrijk is, zowel voor het personeel als voor de patiënten en de bezoekers.
  • We bekijken dan ook graag samen met het UZ, wat mogelijk oplossingen en verbeteringen aan hun mobiliteitssysteem kunnen zijn.
  • Het is ook belangrijk te weten dat we bezig zijn met de oprichting van een MobiliteitsCoordinatieCentrum voor de zuidelijke mozaïek. Het UZ bevindt zich ook in deze zeer dynamische economische zone, met veel nieuwe ontwikkelingen, dat we de zuidelijke mozaïek noemen. Het mobiliteitscoördinatie-centrum heeft als taakstelling om voor de bedrijven in deze zone goede alternatieven aan te bieden, zodanig dat de autoafhankelijkheid van de sites vermindert, en de bereikbaarheid voor diegene die wel met de wagen moeten komen, verbetert.
  • Ik wil ook al aangeven dat de uitbreiding van de parkeercapaciteit wat ons betreft de laatste mogelijkheid is als alle andere opties (verduurzaming van bestaand verkeer naar het UZ, tegengaan van ongewenst parkeren, …) ten gronde zijn doorgevoerd. Laten we immers niet vergeten dat het wegennet in de spits langzaam aan tegen de verzadiging aanzit. En zoals iedereen weet:  bijkomende parkeerplaatsen zorgen voor bijkomende auto’s. Het wegennet kan niet veel extra’s meer aan in die omgeving. Dus dit lijkt me niet meteen de beste oplossing.
  • Het lijkt me dan ook goed om dit ongewenst parkeergedrag eens grondig in kaart te brengen:  met name om hoeveel voertuigen gaat het en wanneer staan ze er, hoe lang staan ze er, wat zijn hun alternatieven. Volgens ons zijn daar nu weinig of geen gegevens over. Ik kan me immers moeilijk voorstellen dat mensen op die plek aan P&R naar de binnenstad gaan doen, wetende dat 4u parkeren daar 6 € kost en dat er 1€ bovenop komt voor elk bijkomend uur. Voor 8 uur parkeren is de kost 10€. Dat lijkt me nogal veel als je weet dat onze P&R’s gratis zijn en er ook goed natransport is.
  • Nu, wat is er allemaal mogelijk, vooraleer we aan het parkeeraanbod uitbreiden: gedifferentieerd tarief naar doelgroep, inritbeperkingen, uitrittickets, enz. In de praktijk zijn er al door diverse beheerders van dergelijke parkeerterreinen maatregelen uitgewerkt, met succes. Een dergelijke aanpak kan dus wel degelijk werken.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.