Geplande trottoiraanleg Wondelgem

23 november 2017

Dit najaar is een geplande heraanleg van trottoirs voorzien in de Blauwstraat in Wondelgem. Echter ook de trottoirs in het eerste deel van de aanliggende Geelgorsstraat zijn in (zeer) slechte staat, zie foto’s in bijlage. Bij een globale blik op de kwaliteit van beide straten in WIS lijkt de kwaliteit van de trottoirs in de Geelgorsstraat zelfs negatiever beoordeeld te worden dan in de Blauwstraat.

Concreet heb ik dan ook volgende vragen:

 • Op basis waarvan werd prioriteit gegeven aan de heraanleg van trottoirs in de Blauwstraat?
 • Wanneer zal de heraanleg in de Blauwstraat effectief worden uitgevoerd?
 • Kunnen bij de heraanleg van de trottoirs in de Blauwstraat ook de trottoirs in de Geelgorsstraat, al dan niet gedeeltelijk, heraangelegd en/of gefatsoeneerd worden?

Sami Souguir
Fractievoorzitter


Antwoord:

De straten in Wondelgem, Mariakerke en Drongen waarvoor reeds een integrale heraanleg is gepland zijn eenvoudig terug te vinden op de website van de Stad Gent onder: www.stad.gent/openbarewerken. U zoekt onder ‘openbare (wegen)werken in uw buurt’ en daar kunt u het overzicht bekijken voor Wondelgem, Mariakerke en Drongen. Het gaat hier om concrete projecten waarvan de voorontwerpplannen reeds een eerste keer voorgesteld werden aan de buurt. U vindt op de website alle achtergrondinformatie over deze projecten terug. Wanneer er reeds een eerste infomoment heeft plaatsgevonden, dan vindt u er ook de presentatie terug en de voorontwerpplannen. Vanzelfsprekend zitten er ook nog andere projecten in de pijplijn, gaande van projecten die pas geïnitieerd werden, tot projecten in onderzoeksfase en projecten die zich in verschillende stadia van het ontwerpproces bevinden. Een concrete uitvoering van werken, is bij deze projecten, nog niet aan de orde en valt zeker niet in de loop van 2017-2018 te verwachten. Hieronder beperken we ons dan ook tot die projecten, die reeds een concreter gestalte aannemen.


Integrale heraanlegprojecten

Drongen:

 • Beekstraat en omgeving (in ontwerpfase)
 • Drongenplein en Oude Abdijstraat (nutsmaatschappijen zijn momenteel bezig)
 • Halewijnstationstraat (deel), Halewijnstraat, Adolf Lootensstraat (deel), Weerdestraat (deel) (in ontwerpfase)
 • Keuzekouter, Weegbreestraat, Ernest Solvynsdreef en omgeving (dit project is momenteel in uitvoering)
 • Noordhoutstraat (in ontwerpfase)
 • Mariakerksesteenweg (deel), Pachtgoeddreef (deel), Bassebeekstraat (deel) (de nutsmaatschappijen zullen hier weldra starten)

Mariakerke:

 • Groenestaakstraat, Botestraat, Gaverstraat (nutsmaatschappijen zijn hier afgerond, de start van de werken valt nog dit jaar te verwachten)
 • Cliviastraat, Narcisstraat, Hippoliet van Peenestraat & Cyclamenstraat (in ontwerpfase)

Wondelgem:

 • Evergemsesteenweg (in ontwerpfase)
 • Looppad en omgeving (in ontwerpfase)
 • Lusthoflaan (deel) (in ontwerpfase)
 • Limbastraat (aanleg buurtparking valt nog dit jaar te verwachten)


Toplaagvernieuwingen in Wondelgem, Mariakerke en Drongen

Hieronder krijgt u een overzicht van de toplaagvernieuwingen die concreet gepland staan in 2017 in Wondelgem, Mariakerke en Drongen.
Onderstaande timings zijn onder voorbehoud van gunstige weers- en werfomstandigheden en afhankelijk van de planning van de aannemer.

Geplande toplagen Mariakerke:

 • Industrieweg: wordt apart aanbesteed, wegens te groot, waarschijnlijk pas in 2017-2018
 • Alphonse Claeys-Bouaertlaan: juni-juli 2017

Geplande toplagen Drongen:

 • Kloosterstraat (deel dat nog niet heraangelegd is): september-oktober 2017
 • Doornplasstraat (tussen de Droogveldeweg en Elshout): oktober 2017

Geplande toplagen Wondelgem:

 • Zwembadstraat: november 2017


Trottoirvernieuwingen in Wondelgem, Mariakerke en Drongen

Hieronder krijgt u een overzicht van de trottoirvernieuwingen die concreet gepland staan in 2017 in Wondelgem, Mariakerke en Drongen.
Onderstaande timings zijn onder voorbehoud van gunstige weers- en werfomstandigheden en afhankelijk van de planning van de aannemer.

Geplande trottoiraanleg Mariakerke:

 • Brugsesteenweg (682 - 640) en (638 - 616): gepland midden 2017

Geplande trottoiraanleg Drongen:

 • Veerstraat (62-80): gepland najaar 2017
 • Varendrieskouter (1-3) en (53-73a): gepland najaar 2017 - begin 2018

Geplande trottoiraanleg Wondelgem:

 • Morekstraat: gepland voor het bouwverlof 2017
 • Watersnepstraat: gepland najaar 2017
 • Blauwstraat: gepland najaar 2017

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.