Tijdelijke bewonersvergunning bij werken

23 november 2017

Wie geconfronteerd wordt met werken in een straat waar een parkeerregime geldt en hierdoor met parkeerproblemen geconfronteerd wordt kan terecht bij het Mobiliteitsbedrijf voor een tijdelijke tweede bewonersvergunning. Daarmee kan men in de omliggende zone gratis parkeren.

Aan deze bewonersvergunning zijn echter nogal stringente voorwaarden verbonden: men moet in de straat gedomicilieerd zijn, de werken moeten langer dan 2 weken duren en men mag nog geen 2 bewonersvergunningen hebben. Echter steeds meer werknemers, handelaars… die niet gedomicilieerd zijn beschikken over een private parkeerplaats die ontoegankelijk kan worden door werken. Sommige werken duren ook minder dan 14 dagen, maar kunnen toch voor de nodige hinder en ongemakken zorgen.

Door het afschaffen van de papieren bewonerskaart en de digitale toekenning van parkeerrechten op basis van de nummerplaat is, veronderstel ik, het uitreiken van een bewonersvergunning vereenvoudigd.

Concreet heb ik dan ook volgende vragen:

  • Bent u bereid de voorwaarden voor het bekomen van een tijdelijke bewonersvergunning voor werken te versoepelen? Concreet om ze ook toe te kennen voor werken die minder dan 14 dagen duren én voor mensen die niet gedomicilieerd zijn, maar op basis van een eigendomsakte of huurovereenkomst kunnen aantonen er over een private parkeerplaats te beschikken?
  • Kunnen bovendien de bestaande bewonersvergunningen van bewoners die geconfronteerd worden met werken in hun straat niet automatisch tijdelijk uitgebreid worden naar de omliggende zones zonder dat bewoners hiervoor zelf het initiatief moeten nemen?

Sami Souguir
Fractievoorzitter


Antwoord:

Er zijn op dit moment geen wijzigingen voorzien in de regeling met betrekking tot de compenserende maatregelen voor een onbereikbare garage ten gevolge van wegenwerken.

Er is bij het uitwerken van de huidige regeling uitgegaan van het principe dat bewonersparkeren primeert boven de parkeerbehoeften van werknemers, handelaars, studenten,...

De beperkingen zijn ingebouwd om te vermijden dat de aanwezige parkeercapaciteit en parkeerrotatie nog verder naar beneden zou gaan voor bewoners.

Voor de volledigheid geven we mee dat bij het onbereikbaar zijn van een garage van een bewoner, de bewonerszone nooit wordt uitgebreid. Dit automatiseren is dus ook niet aan de orde.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.