Bewonerszone 3: Zuid

23 november 2017

Centrumbewoners (zone 3) ervaren het gebrek aan parkeerplaatsen binnen de bewonerszone als een belangrijk probleem. Bewoners zoeken er minutenlang naar een parkeerplaats. Zoektochten tot meer dan een half uur zijn geen uitzondering. Vooral het groot aantal innames voor werken, containers, parkeerverboden… zou er voor een gebrek aan parkeerplaatsen zorgen.

Concreet heb ik dan ook volgende vragen:

  • Hoeveel bedraagt het totaal aantal parkeerplaatsen voor straatparkeren in zone 3?
  • Hoeveel bedraagt het totaal aantal voorbehouden bewonersparkeerplaatsen in zone 3?
  • Hoeveel bedraagt het totaal aantal actieve bewonersvergunningen in zone 3?
  • Hoeveel parkeerplaatsen in zone 3 zijn momenteel onbeschikbaar vanwege een inname openbaar domein? Hoeveel hiervan zijn voorbehouden bewonersparkeerplaatsen?
  • Hoe beoordeelt de schepen de parkeersituatie voor bewoners in zone 3? Welke maatregelen zullen genomen worden om aan de verzuchtingen van de bewoners tegemoet te komen en op welke termijn?

Camille Daman
Gemeenteraadslid


Antwoord:

Antwoord op vraag 1:
Het totaal aantal parkeerplaatsen voor straatparkeren in zone 3 bedraagt 3042 plaatsen (dit is inclusief bewonersplaatsen).

Antwoord op vraag 2:
In deze zone zijn er 343 voorbehouden parkeerplaatsen voor bewoners.

Antwoord op vraag 3:
Op 7/11 bedroeg het aantal actieve bewonersvergunningen 3356. Daarvan zijn 3073 eerste (gratis) en 283 tweede (betalende) bewonersvergunningen.

Antwoord op vraag 4:
Het aantal innames binnen deze zone kunnen we op dit moment niet mee geven. Deze gegevens zijn te raadplegen bij de collega's van IPR maar zijn op basis van parkeerzones niet op korte termijn samen te stellen. We beschikken dus niet over de exacte gegevens hierover.
 
Antwoord op vraag 5:
De parkeersituatie in bewonerszone 3 is zeer gelijkaardig aan andere bewonerszones in de binnenstad en in de 19e eeuwse gordel. Er is vanzelfsprekend een hoge parkeerdruk in deze zone, ten dele ten gevolge van het groot aantal bewonerskaarten in deze zone.
De parkeersituatie wordt, samen met de andere bewonerszones, momenteel onderzocht aan de hand van een parkeeronderzoek om de parkeerdruk na invoering parkeer- en circulatieplan te objectiveren.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.