Tijdelijke circulatiemaatregelen

7 december 2017

Begin deze maand veroorzaakte een werf op de op- en afritten van de R4 aan de Watersportbaan een aantal dagen voor wel erg lange files in Gent. Op bepaalde momenten was het zelfs aanschuiven tot in het centrum.

In de pers benadrukte u dat de files niets met het circulatieplan te maken hadden. U stelde dat de werken zelfs zonder het circulatieplan hetzelfde effect zouden gehad hebben. Ik betwijfel niet dat de werken ook zonder het circulatieplan een effect zouden hebben gehad. Maar ik vraag me wel af of dat hetzelfde zou zijn geweest. Stilstaand verkeer in de binnenstad door werken vijf kilometer verderop aan de buitenring is toch uitzonderlijk.

Sinds de invoering van het circulatieplan wordt alle verkeer uit de sector Coupure, de parkings Sint-Michiels en Ramen, via de PAG-as, naar de R40 in de omgeving van de Watersportbaan, geleid. Mogelijks heeft dit er mee voor gezorgd dat het verkeer er helemaal strop kwam te zitten.

Concreet heb ik volgende vragen:

  • Zijn er mogelijkheden om in geval van uitzonderlijke omstandigheden (brand, ernstig ongeval, werken, …) tijdelijke circulatiemaatregelen te nemen? Bvb. Knippen tijdelijk openstellen, tijdelijk dubbelrichtingsverkeer toelaten…
  • Zo ja, bestaan hiervoor concrete scenario’s? Waaruit bestaan die en werden die al toegepast?
  • Zo nee, bent u bereid de mogelijkheden hiertoe te onderzoeken en de toepassing ervan in de toekomst te overwegen?

Sami Souguir
Fractievoorzitter


Antwoord:

Ik kan alleen maar beginnen met te herhalen dat de files ten gevolge van de werken aan de afrit Watersportbaan, niets te maken hadden met het Circulatieplan.

En de oplossing voor files ten gevolge van werken, moet dan ook niet worden gezocht in aanpassingen aan dat Circulatieplan.

U spreekt in uw vraag over uitzonderlijke omstandigheden, mijnheer Souguir, maar mijn inziens is er toch een groot verschil tussen bijvoorbeeld geplande werken en een ramp zoals een grote brand. En dat vraagt dus ook een andere benadering.

Bij geplande werken is het vooral kwestie om een goede inschatting te maken van de werken en de juiste minder-hinder-maatregelen te nemen. Daarvoor hebben we onze hele minder-hinder-werking. Maatregelen kunnen dan gaan van communicatie, over omleidingen tot en met effectief kleine verkeerstechnische aanpassingen. Maar we zullen daarbij nooit de filosofie en de basisprincipes van het Circulatieplan overboord gooien. Ten gevolge van de invoer van het Circulatieplan, is er trouwens ook een wervenluwe periode afgesproken die de belangrijkste corridors moet vrijwaren. Die wervenluwe periode loopt nog steeds (tot medio 2018).

De file die ontstaan is ten gevolge van de werken aan de Watersportbaan, had te maken met een samenloop van omstandigheden. De impact van de werken was op voorhand onvoldoende ingeschat, zowel door AWV die de werken uitvoerde, als door de minder-hinder-consulenten van de Stad Gent. Ook de communicatie erover en de afstemming met andere werken is onvoldoende gebeurd. Een aanpassing aan het Circulatieplan, in welke zin dan ook, had hieraan niet verholpen.

Bij geplande werken moeten we dus vooral goed anticiperen en rekening houden met het Circulatieplan. Een voorbeeld hiervan zijn de werken aan de Reep, waar er met de aannemer duidelijke afspraken zijn dat in elke fase de verbinding tussen de Sint-Jacobsnieuwstraat en de Seminariestraat mogelijk moet blijven voor het autoverkeer. In een eerste fase is dit nu nog steeds via de Reep, en zodra de werken aan de kant van de Reep beginnen zal dit aan de kant van de Bisdomkaai zijn.

In geval van echte calamiteiten of rampen, zullen de veiligheidsdiensten uiteraard beslissen wat ze denken te moeten beslissen om de veiligheid van iedereen te garanderen.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.