Gebruik woningtypetoets

30 november 2017

Sedert enkele jaren hanteert Stad Gent de woningtypetoets. Een verplicht beoordelingskader, waarbij elke aanvraag voor nieuwbouw van woningen verplicht wordt beoordeeld op een aantal criteria, om op basis hiervan te kunnen bepalen of een eengezinswoning dan wel een meergezinswoning kan vergund worden. Hoewel de woningtypetoets geen verordenend instrument is wordt het gehanteerd om de goede ruimtelijke ordening in Gent mee vorm geven.

Hierbij heb ik volgende vragen:

  • Hoeveel aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning werden, sinds de invoering, op basis van het resultaat van de woningtypetoets niet goedgekeurd?
  • In hoeveel van de gevallen werd door de aanvrager beroep tegen deze beslissing ingesteld?
  • In hoeveel van de gevallen werd het beroep ingewilligd en in hoeveel gevallen is de beroepsprocedure nog lopende?

Sami Souguir
Fractievoorzitter


Antwoord:

Sedert enkele jaren hanteert Stad Gent inderdaad de woningtypetoets. Een beoordelingskader, waarbij elke aanvraag voor nieuwbouw van woningen verplicht wordt beoordeeld op een aantal criteria, om op basis hiervan te kunnen bepalen of een eengezinswoning, een meergezinswoning dan wel een ander woningtype het meest geschikt is op een bepaald (invul)perceel. Hoewel de woningtypetoets geen verordenend instrument is, wordt het gehanteerd om de goede ruimtelijke ordening in Gent mee vorm geven.

Hieronder vindt u de antwoorden op uw vragen:

1. Hoeveel aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning werden, sinds de invoering, op basis van het resultaat van de woningtypetoets niet goedgekeurd?

Sinds de invoering van de woningtypetoets in juni 2013 werden 18 aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning geweigerd (deels) op basis van de score van de woningtypetoets.

Dit is geen groot aantal. De reden waarom er ‘slechts’ 18 aanvragen geweigerd werden, is omdat er in het traject van de voorbesprekingen reeds heel veel overlegd wordt. Daardoor is het voor de aanvrager al vóór het indienen van de stedenbouwkundige aanvraag duidelijk wat wel en niet mogelijk is, en kunnen de plannen bijgestuurd worden.

Enkele aanvragers dienen een aanvraag in zonder bij te sturen, of zonder voorbespreking, waardoor een weigering toch nog mogelijk is.


2. In hoeveel van de gevallen werd door de aanvrager beroep tegen deze beslissing ingesteld?

In alle 18 dossiers werd beroep aangetekend bij de deputatie door de aanvrager.


3. In hoeveel van de gevallen werd het beroep ingewilligd en in hoeveel gevallen is de beroepsprocedure nog lopende?

Voor 12 van de 18 dossiers (2/3) volgde de deputatie het standpunt van het college. In 6 dossiers (1/3) verkreeg de aanvrager toch een vergunning. Voor 2 van deze dossiers ging het college naar de Raad voor Vergunningenbetwisting. Eén van deze dossiers werd alsnog vergund, het andere dossier is nog in procedure.

Sven Taeldeman
Schepen van Stadsontwikkeling, Ruimtelijke Planning en Wonen

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.