Bewonersparkeren Hofbouwlaan

15 februari 2019

De bewoners van de Hofbouwlaan hebben reeds via verschillende kanalen melding gemaakt van de problematische parkeersituatie in hun drukke buurt. Aangezien er geen plaatsten voorzien zijn voor de buurtbewoners zoals in andere delen van de binnenstad gaan zij vaak hopeloos op zoek naar een parkeerplaats ver van hun woning.

Concreet wens ik U dan ook te vragen om de situatie in de Hofbouwlaan te evalueren en een aantal parkeerplaatsen te voorzien voor de buurtbewoners.

Meer algemeen wens ik U te vragen of er op vaste tijdstippen geëvalueerd wordt inzake het bewonersparkeren in de binnenstad? Zijn er bepaalde criteria waaraan moet voldaan worden en worden die consequent over de hele stad toegepast om al dan niet bewonersparkeren in te voeren? Er zijn immers nog plekken waar om, voor bewoners voorbehouden, parkeerplaatsen wordt gevraagd.

Carl De Decker
Gemeenteraadslid


Antwoord:

Er wordt binnenkort gestart met de opmaak van een visienota waarmee dergelijke vragen voor het voorzien van bewonersplaatsen op een uniforme manier kunnen worden behandeld. Om die reden worden de meeste aanvragen momenteel on hold geplaatst. Een concrete timing voor de afwerking van deze nota is nog niet gekend.

Om bovenstaande reden loopt er momenteel geen onderzoek naar het voorzien van bewonersplaatsen in de Hofbouwlaan. Wel is er momenteel een onderzoek lopende om na te gaan of er in de K.L. Ledeganckstraat bewonersplaatsen kunnen worden voorzien. Ook de bewoners van de Hofbouwlaan zouden van deze parkeerplaatsen gebruik kunnen maken.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.