Onveilige situatie kruispunt Wolfputstraat/Gentstraat

13 februari 2019

Het kruispunt Wolfputstraat / Gentstraat is een druk kruispunt in Oostakker.

Vooral komende vanuit de Wolfputstraat is het voor de weggebruikers behoorlijk moeilijk en bij momenten zelfs gevaarlijk om richting Lourdes links af te slaan (en het verkeer komende uit Oostakkerdorp op te merken) daar het zicht vaak door geparkeerde (vracht)wagens belemmerd is.

Vraag:
Graag verneem ik of het al dan niet mogelijk is om op dat punt een verkeersspiegel te plaatsen aan de wegzijde. Ziet u nog andere mogelijkheden om de gevaarlijke situatie veiliger te maken?

Mehmet Sadik Karanfil
Gemeenteraadslid

Antwoord:
Het Mobiliteitsbedrijf kreeg reeds melding van dit knelpunt in oktober 2018.

De laatste parkeerplaats in de Gentstraat (hoek met de Wolfputstraat) zal weggenomen worden en het boomvak zal uitgebreid worden. De opdracht is doorgegeven aan de aannemer en de ingreep zal in maart 2019 uitgevoerd worden.

Door deze ingreep zal de zichtlijn vanuit de Wolfputstraat naar de Gentstraat dieper reiken.

Het plaatsen van een verkeersspiegel draagt in de meeste gevallen echter niet onze voorkeur gezien deze ook vaak leidt tot onveilige situaties. Bolle verkeersspiegels geven namelijk een vertekend beeld van de werkelijkheid. U kunt aan de hand van het spiegelbeeld niet goed inschatten aan welke snelheid voertuigen en (elektrische) fietsen naderen. Door dit vertekend beeld verhoogt de kans op ernstige ongevallen. Bovendien is een spiegel vaak onbruikbaar bij slechte weersomstandigheden door rijm of damp.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.