P&R Muide (Pauwstraat)

13 februari 2019

Verschillende gebruikers van de P&R Muide (Pauwstraat) geven aan dat er daar permanent caravans geparkeerd staan, sommige zelfs met wielklem. Dat betekent dat momenteel minstens 4 van de beschikbare 50 beschikbare plaatsen niet kunnen gebruikt worden. Dit terwijl de parking in de regel zo goed als vol staat.

Vraag:
Heeft u weet van dit probleem? Hoe kan dit worden opgelost?
Is er mogelijkheid om in de (nabije) toekomst de P&R nog uit te breiden (gezien de hoge bezettingsgraad)?

Christophe Peeters
Gemeenteraadslid

Antwoord:
Wij stellen inderdaad vast dat op een aantal P+R-parkings er zich een bezetting voordoet van bestuurders die niet aan P+R doen en daarbij een aantal plaatsen worden ingenomen door o.a. de voertuigen die u aanhaalt. 

Momenteel is het niet eenvoudig om een effectieve handhaving op deze P&R te organiseren. We zoeken naar een oplossing om dit oneigenlijk gebruik tegen te gaan via een exploitatieformule waarbij voor bestuurders die aan P+R doen de kost voor parkeren en natransport voordeliger is dan voor zij die dit niet doen. Het grote probleem hierbij is dat we voorlopig geen sluitende én klantvriendelijke technische oplossing hebben om P+R-gebruik door de bestuurder te laten bewijzen.

Louter technisch gezien is het inderdaad mogelijk om deze P+R verder uit te breiden, maar dit wordt nog niet voorzien om volgende redenen:

Aangezien een mogelijke uitbreiding zich tussen de treinsporen zou bevinden en er een afstand t.o.v. de sporen moet worden gerespecteerd, is de uitbreiding eerder beperkt. De uitbreiding naar die zijde zou bovendien aanleiding kunnen geven voor bestuurders/voetgangers om zich verder te voet in de richting van de Afrikalaan en daardoor op de sporen te begeven.
Op enkele honderden meter van P+R Muide, bevindt zich P+R Weba/Decathlon. Naast het feit dat er daar tot op heden altijd plaats is (deze P+R heeft een capaciteit van 200 plaatsen), rijdt er op weekdagen en zaterdagen van 7 tot 19u (zaterdag tot 23u) een gratis shuttlebus tot in het centrum van Gent. Deze P+R heeft quasi geen last van oneigenlijk gebruik. Gezien deze troeven, wensen wij eerder deze P+R te promoten.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.