Rekening houden met korte keten en minimale ecologische voetafdruk bij keuze bier/wijn

1 maart 2019

In het kader van de promotie van de korte keten en het beperken van de ecologische voetafdruk, wil ik ervoor pleiten om hiermee ernstig rekening te houden bij het bestellen van drank voor de stadsdiensten en voor het stadhuis. Voor voeding wordt al in de mate van het mogelijke rekening gehouden met de korte keten, voor drank is dat duidelijk niet het geval, met uitzondering uiteraard van het water.

Zo wordt er voor recepties systematisch gekozen voor wijnen die afkomstig zijn van de andere kant van de oceaan, en dit terwijl er ook in de onmiddellijke omgeving van Gent (Zwijnaarde, Lochristi, …), en binnen de EU, uitstekende (biologische) wijndomeinen zijn gevestigd, en er inmiddels ook een ruime keuze aan lokaal gebrouwen Gentse bieren bestaat.

Het lijkt mij dan ook aangewezen om na te gaan of we ook in de keuze van wijn en bier het principe van de korte keten en de minimale ecologische voetafdruk kunnen hanteren, en tegelijk op die manier ook promotie kunnen voeren voor lokale, ambachtelijke producten van lokale ondernemers.

Kan de schepen dit principe onderzoeken?

Christophe Peeters
Gemeenteraadslid


Antwoord:

Voor de wijnen hebben we twee verschillende raamovereenkomsten:

Raamovereenkomst duurzame wijnen en fruitsappen:

De huidige raamovereenkomst is gegund aan de firma Oxfam. De huidige overeenkomst omvat een aanbod van eerlijke handel wijnen uit de nieuwe wereld (nieuwe wereld: wijnlanden zoals Zuid-Afrika, VS, Chili, Argentinië, Nieuw Zeeland,…).

Raamovereenkomst protocollaire dranken:

De huidige raamovereenkomst is gegund aan de firma Chiliboutique. Deze wijnen zijn niet biologisch. Deze raamovereenkomst loopt sinds augustus 2018.

Deze leverancier heeft een aanbod van Franse wijnen maar ook wijnen uit Chili, Argentinië… De overeenkomst voorziet de mogelijkheid om op cataloog af te nemen dus er kan gekozen worden om wijnen binnen EU of buiten EU aan te kopen. 

Het feit dat er twee raamovereenkomsten zijn is historisch gegroeid  en werd op vraag van het vorige bestuur bekrachtigd om nog twee aparte contracten op te maken. Er werd gekozen om de protocollaire wijnen te scheiden van de duurzame eerlijke handel wijnen. Deze keuze impliceert ook dat het spanningsveld tussen lokale wijnen en eerlijke handel wijnen kleiner werd.

De raamovereenkomst duurzame wijnen en fruitsappen (Oxfam) verloopt bijna en momenteel zijn we bezig met de gunning van de nieuwe overeenkomst.

In het nieuwe bestek wordt ervoor gekozen om een nieuw perceel toe te voegen: duurzame wijnen uit de oude wereld (oude wereld: wijnlanden als Frankrijk, Spanje, Italië, Duitsland,…).

Door dit perceel in te voeren wordt aan biologische wijndomeinen binnen de EU de kans gegeven om in te tekenen op onze raamovereenkomst. Indien perceel 2 een succes blijkt kan er in de toekomst voor gekozen worden om de raamovereenkomst protocollaire wijnen en duurzame wijnen te laten samenvloeien zodat we binnen 1 raamovereenkomst zowel inzetten op het lokale/korte keten verhaal als op de eerlijke handel.

Belgische wijnen zijn op dit moment eerder aan de duurdere kant. De twee wijndomeinen die Dhr. Peeters benoemt werden bekeken,  daar variëren de prijzen tussen 17,50 en 22 EURO.

Naast de wijnen hebben we ook een aanbod van bieren, frisdranken en water.

De huidige overeenkomst is gegund aan de firma Dranken Pede. In het aanbod zijn er ook lokale bieren beschikbaar zoals Gentse Strop, Gruut en Ledebergse triple.

Binnen de woonzorgcentra worden ook lokale bieren zoals Zwijntje (lokaal bier Zwijnaarde) aangeboden en woonzorgcentrum Heiveld heeft hun eigen bier t’ Hospicebier dat gebrouwen wordt in Lochristi

Via andere projecten zoals bvb. de week van de korte keten, lokale honing, lokale groenten en fruit wordt er ingezet op lokale handel en korte keten. De Dienst Aankoop en Logistiek ervaart  wel dat er een kloof is tussen de lokale handelaar en de aanbestedende overheid.

Lokale handelaars zijn vaak business to consumer gericht en zijn afgeschrikt door de complexiteit van overheidsopdrachten. Die kloof willen we in de toekomst  verkleinen. Via marktverkenning onderzoekt de Dienst Aankoop en Logistiek wat de mogelijkheden zijn.

Annelies Storms
Schepen van Evenementen en Feesten en Facility Management

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.