De verkeerssituatie naar aanleiding van de geplande werkzaamheden van AWV (en de bijhorende verkeerswijziging) aan de brug Smalle Heerweg over de R4

8 maart 2019

Naar aanleiding van de geplande werkzaamheden van AWV (en de bijhorende verkeerswijziging) aan de brug Smalle Heerweg over de R4 heb ik een aantal concrete vragen betreffende de verkeerssituatie in de omgeving.

Vraag:
1. Verkeer in de wijk Wildebrake is, behalve plaatselijk verkeer, niet toegelaten.
Op piekuren ontstaat er file aan de verkeerslichten van het kruispunt Groenstraat met de Antwerpse Steenweg en nemen veel autobestuurders ter hoogte van het rondpunt met Wildebrake, de sluipweg naar de Kouterbosstraat. Deze bestuurders rijden vaak, doordat de straat breed is en geen enkele snelheidsremmers heeft, aan hoge snelheid. Dit levert gevaarlijke situaties op, niet alleen voor wandelaars en spelende kinderen maar ook voor bewoners die op en af hun oprit rijden.

Kan hier een structurele oplossing voor komen? Ik denk bijvoorbeeld aan een situatie waarbij de Kouterbosstraat zou doodlopen aan het kruispunt met Wildebrake, zone 30 i.p.v. zone 50, fietspaden of afremmende slalomobjecten. Graag wel in overleg met de buurt zelf.

 2. Kunnen er ter hoogte van het kruispunt Leonie Rammeloostraat met Wildebrake en Kouterbosstraat (zolang deze straten in elkaar doorlopen) haaientanden geplaatst worden zodat het duidelijker wordt wie voorrang heeft?

Steve Stevens
Gemeenteraadslid


Antwoord:

In 2017 werd er een probleem van snelheid in de Wildebrake gesignaleerd bij het Mobiliteitsbedrijf. Er werd aan de lokale politie gevraagd om verscherpte controles uit te voeren.

Het vermoeden bestaat dat het verkeer doorheen deze straten afkomstig was van het bedrijventerrein ten noorden van de R4. Met het recent sluiten van de Smalleheerwegbrug is de connectie tussen het bedrijventerrein en Wildebrake/Kouterbosstraat niet meer mogelijk. We gaan er dus van uit dat een deel van dit al dan niet snelrijdend verkeer weggevallen is.

Indien dit niet blijkt uit de situatie tijdens de werken, wil dat zeggen dat het sluipverkeer een route heeft. Dit wordt dan best bekeken in samenhang met de omliggende straten. Het is mogelijk dat ook het vraagstuk Kouterbosstraat-Wildebrake – indien het ook in de nieuwe verkeerskundige situatie van een autovrije Smalleheerswegbrug -  in deze verkeerplannen meegenomen wordt. Bij de opmaak van de verkeersplannen is er participatie en inspraak voorzien.

Het Mobiliteitsbedrijf bereidt momenteel de praktische organisatie van de opmaak van verkeersplannen, zoals geselecteerd in het bestuursakkoord, voor. Er wordt hierbij ook bekeken hoe het gebied voor deze verkeersplannen afgebakend wordt.

Wildebrake, Leonie Rammeloostraat en Kouterbosstraat fungeren vanuit gelijkwaardigheid in weghiërarchie, en vallen dus onder de algemene voorrang van rechts regeling. Het invoeren van een andere voorrangsregeling (bv. door middel van aanbrengen van haaientanden) zou deze gelijkwaardigheid teniet doen en staat dus haaks op de doelstelling om hier doorgaand verkeer te ontmoedigen. Deze aanpak is conform de expliciete aanbeveling van MOW om bij lokale wegen type III uit te gaan van algemene voorrangsregeling.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.