Verfraaiing Brabantdam

20 maart 2019

De Brabantdam werd heraangelegd. Dit heeft veel tijd en geduld gekost van de handelaars.  Maar nu de werken achter de rug zijn,  kampt het eerste stuk Brabantdam-Vogelmarkt met een grote leegstand en dit oogt niet fraai.

Deze straat moet opgewaardeerd worden zodat het voor de klanten aangenaam winkelen is en blijft. Dit is reeds mogelijk mits enkele kleine aanpassingen.

Vraag:
Kunnen de bakken die nu ter hoogte van de Limburgstraat en Lieven Bauwensplein staan verplaatst worden naar de Brabantdam ? Kunnen deze door de Groendienst opgevuld worden met bloemen en/of mooie struiken ? Zou dit op korte termijn kunnen gerealiseerd worden?

Christophe Peeters
Gemeenteraadslid

Antwoord:
De bakken die geplaatst werden aan het Lieven Bauwensplein werden daar geplaatst als een anti-parkeermaatregel, het wegnemen van deze bakken zou opnieuw resulteren in een parkeerproblematiek op dit punt. Die bloembakken zullen dus blijven staan.

Bij de heraanleg van de Brabantdam werd onderzocht wat de maximale vergroening kon zijn in het nieuwe ontwerp van deze straat. De dubbele tramlijnen beperken de mogelijkheden echter zeer sterk.

Wat mogelijk is, zijn groengevels. In het geval hier interesse voor is in de Brabantdam: na een eenvoudige melding kunnen de eigenaars, bewoners (> als de eigenaars ermee akkoord gaan) of zelfs de hele straat hiermee aan de slag. De Groendienst heeft een draaiboek met een stappenplan voor groengevels uitgewerkt en wil de bewoners en eigenaars hier nog eens expliciet op wijzen.

Voor een eventuele bebloeming met bloembakken als op het Bauwensplein in de Brabantdam stelt de Groendienst praktische problemen vast. Dergelijke bloembakken zijn 90 cm of 1 meter breed. Dit zou betekenen dat de vrije doorgang van de trottoirs al gauw versmalt tot 1 meter, wat te weinig is voor een vlotte doorgang. Zeker voor winkelstraten resulteert dit ook in een moeilijkere bediening van de winkels. Ook het beheer van dit soort bakken is hier geen evidente kwestie. Bij droge zomers kan zo een bak vlug in 1 dag helemaal uitdrogen. Het waterverbruik en de bezetting voor de sproeirondes dat deze bakken vragen zijn hierdoor weinig duurzaam en moeilijk te reguleren.

Als eigenaars van winkels graag zelf een (kleinere) bloembak buiten zetten, kan men dit aanvragen bij Innames Publieke Ruimte. Hierbij wordt dan uiteraard rekening gehouden met de breedte die nodig is om doorgang te garanderen.

Astrid De Bruycker 
Schepen van Gelijke Kansen, Welzijn, Participatie, Buurtwerk en Openbaar Groen

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.