fiets- en wandelbrug Watersportbaan

20 maart 2019

De bouw van een brug dwars over de Watersportbaan is destijds vastgelopen op de te hoge kostprijs voorgesteld door de ontwerper. U heeft in september 2018 op de commissie Openbare Werken verklaard opnieuw te beginnen met de procedure en te gaan voor een sober ontwerp.

Vraag:
Wat is de laatste stand van zaken met betrekking tot de realisatie van deze belangrijke verbinding?

Manuel Mugica Gonzalez 
Gemeenteraadslid

Antwoord:
Momenteel loopt de procedure voor de aanstelling van een nieuwe ontwerper.

Het bestek voor deze procedure werd vastgesteld in de Gemeenteraad van 24 september 2018.

In het College van 20 december werd de selectie van de vier best gerangschikte kandidaten goedgekeurd.

Op 14 februari 2019 was er een eerste briefing voor de geselecteerde kandidaten in een infosessie.

Op 20 maart  kregen zij een tweede infomoment en werden hun vragen beantwoord.
Op 7 mei is de uiterste indieningsdatum voor hun offertes, inclusief referentieontwerpen.

Daarna kan het studietraject worden opgestart.

De start van de uitvoering van de brug is voorlopig voorzien in het voorjaar van 2022.

Filip Watteeuw 
Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.