Heraanleg Leeuwerikstraat

6 september 2019

De inwoners van de Leeuwerikstraat klagen over de staat van hun straat (een Romeinse Heirweg). Ze doen dat al enkele jaren waarbij zij ook de ombudsvrouw hebben bevraagd. De ombudsvrouw heeft in 2016 in haar antwoord te kennen gegeven dat de straat er effectief slecht bij ligt (ze komt voor in een in 2007 opgemaakte top 100 van slechtste straten). 

De bevoegde dienst heeft toen echter laten weten dat er voor 2019 geen heraanleg verwacht moest worden. Deze heraanleg is nochtans dringend, zeker met de gewijzigde circulatie in de buurt: in enkele straten is eenrichtingsverkeer ingevoerd, doch dit is niet het geval in de Leeuwerikstraat. Met alle overlast van dien (lawaai van doorgaand verkeer).


Vraag:

Kunt u een timing geven voor de heraanleg van deze straat? Is er een mogelijkheid dat er alsnog eenrichtingsverkeer wordt ingevoerd?

Mattias De Vuyst
Gemeenteraadslid


Antwoord:

De Maaltebruggestraat, Flamingostraat en Leeuwerikstraat kennen een inrichting einde levensduur. Deze cluster van straten is dan ook door de dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen reeds geregistreerd voor integrale heraanleg. Dit betekent dat in de loop van komende jaren gestart  zal moeten worden aan een nieuw ontwerp en uitvoeringsdossier voor deze straten.

Aangezien het dossier nog geen concrete opstart en inplanning kent is het helaas nog niet mogelijk momenteel hier een concrete timing voor mee te delen.  

De dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen staat ondertussen wel in voor het curatief onderhoud en herstel in afwachting van integrale heraanleg.

De huidige circulatie in deze buurt is een compromis, waarbij bestemmingsverkeer zijn weg moet kunnen vinden en doorgaand verkeer geweerd wordt uit de wijk. Onder meer door het invoeren van enkelrichtingsverkeer in de Tuinwijklaan en een gedeelte van de Maaltebruggestraat werd er heel wat sluipverkeer uit de wijk gehaald. Net om het evenwicht tussen bereikbaarheid en het weren van sluipverkeer te behouden, zijn er momenteel geen plannen om de circulatie in de Leeuwerikstraat aan te passen. Of later bij de heraanleg van de aangehaalde straten andere verkeers- of circulatiemaatregelen aan de orde zouden zijn, zal dan bekeken worden.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.