Defecte toiletten voor mensen met een beperking

6 september 2019

Raadslid Stephanie D'Hose werd aangesproken door een persoon met een fysieke beperking omtrent de vele defecte toiletten voor mensen met een beperking in het centrum van Gent de voorbije maanden.

Deze persoon signaleerde dat:

  • Het toilet onder de stadshal al zo’n drie maanden buiten dienst is
  • Het toilet onder de Sint-Michielshelling al minstens drie weken buiten dienst is
  • De voorbije weken het toilet op het Veerleplein buiten dienst was

Bij geen van deze toiletten hing er een bericht uit over de vermoedelijke duur van de herstelling, waardoor men bij elk bezoek aan het stadscentrum opnieuw de proef op de som moet nemen.

Men werd dan maar doorverwezen naar de toiletten van het Designmuseum.  Die bleken in goede staat, maar zijn enkel bereikbaar over kasseien, wat niet evident is wanneer men zich met een rolstoel moet verplaatsen.

De enige overgebleven toiletten in de buurt voor mensen met een beperking waren die van de ondergrondse parkings Vrijdagmarkt en Kouter.  In deze zomerperiode met solden en Gentse Feesten volstaat dat aanbod ongetwijfeld niet om de grote volkstoeloop aan te kunnen.


Vraag:

Bent u op de hoogte van de precaire situatie qua beschikbare toiletten voor mensen met een beperking?  Kan er in de toekomst snel overgegaan worden tot herstelling bij gelijktijdige defecten op verschillende locaties?

Wat is de huidige stand van zaken, werden de genoemde toiletten ondertussen hersteld?

Kan er in de toekomst een bericht uitgehangen worden over de vermoedelijke duur van het defect, zodat men niet telkens opnieuw nodeloos de verplaatsing moet maken?

Stephanie D'Hose
Gemeenteraadslid


Antwoord:

Begin juli 2019 hadden we reeds signalen gekregen van de problematische beschikbaarheid van het publiek sanitair, in het bijzonder van het publiek sanitair voor gehandicapten.

Daarom zijn nog voorafgaand aan de Gentse Feestenweek alle locaties in de zone bijkomend bezocht ten einde alle bestaande technische problemen op te lossen.

Publiek sanitair is zeer ‘schadegevoelig’.  Omdat meldingen rond defecten niet altijd goed doorstroomden heeft Departement FM intussen een bijkomende afspraak gemaakt dat door de poetsdienst wekelijks melding gemaakt wordt van alle technisch defecte sanitair, zodat hierop sneller kan ingespeeld worden.  De defecten zijn meestal van die aard dat deze  meestel, tenzij in gevallen van zwaar vandalisme, onmiddellijk kunnen opgelost worden.  Dit zou tot een betere beschikbaarheid moeten leiden.

Annelies Storms
Schepen van Evenementen en Feesten en Facility Management

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.