Publieke laadplaatsen

13 december 2019

Met de opkomst van elektrisch rijden, uiteraard toe te juichen, stellen er zich een aantal vragen aangaande publieke laadplaatsen.

Vraag:
Hoe zit de regelgeving voor het gebruik van publieke laadpalen in elkaar? Mogen hybride wagens ook laden? Mag men daar enkel parkeren tijdens het laden of daar blijven staan? Als de hybride-wagens de laadplaats gebruiken als ‘voorbehouden’ parkeerplaats, dan riskeren 100%-EV-rijders zonder stroom te vallen. Zij hebben immers geen alternatief.

Kan men het beleid van de stad hieromtrent duiden?

Christophe Peeters
Gemeenteraadslid

Antwoord:
De regelgeving met betrekking tot het gebruik van publieke laadpalen is als volgt: het parkeren van elektrische voertuigen aan publieke laadpalen wordt volgens de wegcode geregeld d.m.v. een verkeersbord type E9a ‘Parkeren toegelaten’, aangevuld met een onderbord met een symbool (van een snoer met stekker). Dit geeft aan dat de parkeerplaats is voorbehouden voor elektrische voertuigen.  

Het voertuig moet hierbij niet aan het opladen zijn. Er is hiertoe geen specifieke signalisatie voorzien in de wegcode.

In de wegcode is ook de term “elektrisch voertuig’ niet duidelijk omschreven. Er bestaat wel een definitie ‘hybride motorvoertuig’ en ' hybride elektrisch voertuig’. ‘Plug-in hybride’ wordt eveneens niet gespecifieerd, maar valt onder de bepaling van hybride elektrisch voertuig. Hierdoor gaan we ervan uit dat elk (hybride) elektrisch voertuig mag parkeren op de hierboven beschreven parkeerplaatsen.  

Niet-elektrische voertuigen die parkeren op een parkeerplaats voor elektrische voertuigen, kunnen in Gent door de politie beboet worden met een GAS-boete.
Het is voorts mogelijk om de parkeerduur te beperken door het aanduiden van de maximum parkeerduur of het verplicht gebruik van de parkeerschijf. De controle op de beperkte parkeertijd gebeurt door het Mobiliteitsbedrijf door het uitschrijven van een parkeerretributie.
Het dubbel controleren van parkeerplaatsen door politie en Mobiliteitsbedrijf is echter niet aangewezen omdat dit steeds leidt tot verwarring en grond van annulering.

Om bovenstaande redenen heeft Stad Gent ervoor gekozen om momenteel bij de parkeerplaatsen aan elke publieke laadpaal of -locatie minstens 1 parkeerplaats voor te behouden voor elektrische voertuigen, zonder tijdsbeperking.
Specifiek voor elektrische taxi’s en autodeelvoertuigen worden aan de publieke laadpalen ook parkeerplaatsen voor die doelgroepen voorbehouden.

Samengevat bestaat er wettelijk geen mogelijkheid om parkeerplaatsen exclusief voor 100% elektrische voertuigen voor te behouden, noch om parkeren enkel tijdens het opladen toe te laten. Het kan dus zijn dat iemand met een elektrisch voertuig niet steeds aan dezelfde laadpaal terecht kan omdat die bezet is. Met het creëren van een aanbod van publieke laadpalen is het nooit de bedoeling geweest van de dienst Milieu en Klimaat om eenieder steeds garantie te geven op een vrije plaats aan de laadpaal. De publieke laadpalen zijn enkel een aanvulling op de laadfaciliteiten thuis, op het werk en onderweg.

Het mobiliteitsbedrijf is momenteel bezig met het uitwerken van een visienota om te bepalen hoe we omgaan met elektrische voertuigen.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.