Parkeerdruk Bloemekenswijk

20 augustus 2020

Enkele buurtbewoners uit de Bloemekeswijk zijn zeer bezorgd om de gewijzigde situatie aan de Van Ryhovelaan.
Onlangs werden er nieuwe fietssuggestiestroken aangebracht, op zich is dit een goede zaak maar hierdoor zijn er een aanzienlijk aantal parkeerplaatsen verdwenen. Dit zou niet op voorhand meegedeeld zijn aan de  buurtbewoners. 

Deze buurt kampt reeds jaren met een structureel parkeerprobleem. Door het verdwijnen van een aantal parkeerplaatsen is dit probleem enkel nog groter geworden. De buurtparking aan de UCO-site is ook geen oplossing, gezien deze vooral door de medewerkers op de site worden gebruikt. Het Van Beverenplein barst reeds uit zijn voegen. 

Vraag:
Waren de buurtbewoners op de hoogte dat er enkele parkeerplaatsen zouden verdwijnen ?
Zijn er andere structurele oplossingen voor deze buurt om te parkeren ?
Is er enig perspectief voor in de nabije toekomst ? 

Mehmet Sadik Karanfil
Gemeenteraadslid

Antwoord:
We zijn er ons goed van bewust dat het verminderen van parkeerplaatsen geen evidente keuze is in een woonbuurt met een hoge parkeerdruk.  Het was dan ook van meet af aan de bedoeling om hierover vooraf duidelijk te communiceren naar de bewoners via een bewonersbrief.  Door een interne communicatiefout tussen de betrokken stadsdiensten is de geplande bewonersbrief evenwel niet verspreid. Onze excuses hiervoor.

Een kanttekening bij het verdwijnen van de parkeerplaatsen is wel dat er door het aanbrengen van fietspaden tussen de Nieuwe Vaart en de Roggestraat op de oostelijke kant eigenlijk geen parkeerplaatsen verdwenen, omdat het volgens de wegcode verboden is hier te parkeren wegens de rijstrookverdeling. De fietspaden verduidelijken nu enkel dat parkeren niet toegestaan is. Tussen Roggestraat en Maïsstraat zijn door de fietssuggestiestroken de 5 wettelijk toegestane parkeerplaatsen op de westelijke kant verdwenen. Door de garagepoorten en een klein gedeelte rijstrokenverdeling konden hier vroeger volgens de wegcode maar 5 auto’s parkeren. Voor een vlottere doorstroming van de bus zijn er 6 parkeerplaatsen ingenomen door een bushalte tussen Nieuwe Vaart en Maïsstraat en verderop tussen Fuchsiastraat en Lavendelstraat 8 parkeerplaatsen.

We onderzoeken verschillende pistes om alternatieve parkeerplaatsen voor bewoners mogelijk te maken, maar op dit moment kunnen we nog geen concrete oplossingen aanbieden. Als stad willen we echter niet enkel inzetten op het behouden of toevoegen van parkeergelegenheden, maar zullen we vooral veel inspanningen blijven leveren om de alternatieven voor het autogebruik aantrekkelijker te maken zodat bewoners en bezoekers op het juiste moment voor het gepaste vervoermiddel kunnen kiezen. Enkel door deze overgang naar alternatieve vervoerswijzen te maken, komen we tot een leefbaar Gent waar plaats is voor iedereen. Voor het comfortabeler maken van de alternatieven voor het autogebruik zetten we o.m. in op de aanleg van fietspaden en maatregelen ter bevordering van de doorstroming van het openbaar vervoer. Een maatregel zoals deze in de Frans Van Ryhovelaan is hier een goed voorbeeld van. Bij de inrichting van een weg zoals de Frans Van Ryhovelaan moeten er echter onvermijdelijk keuzes worden gemaakt. De beschikbare profielbreedte is er immers beperkt en de enige mogelijkheid om de nieuwe fietsinfrastructuur en de bushaltes op een verkeersveilige en correcte manier aan te leggen was dan ook door het verminderen van parkeerplaatsen. De stad volgt hierbij het “STOP”-principe, waarbij de veiligheid van de zwakke weggebruiker en het openbaar vervoer primeert op het private personenvervoer.  

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.