Speeltuigen en petanquebaan in de Ivonna Nevejanstraat te Oostakker

17 september 2020

De Ivonna Nevejanstraat te Oostakker maakt deel uit van een nieuwe wijk. Het gaat om een rustige, doodlopende straat met een mooi groot centraal pleintje. Er wonen heel wat jonge gezinnen. Meerdere bewoners zijn vragende partij voor enkele speeltuigen, een petanquebaan en/of een bankje. 

Op het pleintje staat voorlopig nog een werfwagen staat omwille van de wegenwerken in de buurt. In de onmiddellijke buurt is er momenteel niks voorzien qua ontspanningsmogelijkheden voor jonge kinderen en hun ouders. 

Vraag:
Kunt u laten onderzoeken wat er hier desgevallend mogelijk is?

Patricia De Beule
Gemeenteraadslid

Antwoord:
De groenzone aan de Ivonna Nevejanstraat is nog niet overgedragen van de projectontwikkelaar naar de Stad Gent (Groendienst).

De ontwikkelaar moet nog verschillende herstellingen uitvoeren en onderdelen aanleggen conform de goedgekeurde uitvoeringsplannen voordat de overdracht kan plaatsvinden. In deze plannen is de aanleg van een petanquebaan, speelterrein en/of bank (nog) niet voorzien. We verwachten dat de overdracht op zijn vroegst kan plaatsvinden in de 1e helft van 2021. Pas na de overdracht kunnen er door de Stad Gent in de groenzone aanpassingen worden uitgevoerd. De Stad Gent wil dit najaar alvast met de omwonenden in overleg gaan om de wensen en ideeën die er leven te verzamelen en tot een gezamenlijk ontwerp te komen. Na de geplande overdracht van de groenzone kunnen we dan tot realisatie hiervan overgaan. De bewoners zullen hiervoor per brief een uitnodiging ontvangen.

Astrid De Bruycker
Schepen van Gelijke Kansen, Welzijn, Participatie, Buurtwerk en Openbaar Groen

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.