Zebrapad Krijtekerkweg Edugo Oostakker

9 september 2020

Aan de Krijtekerkweg ontstaan er bij het oversteken van de vele leerlingen richting EDUGO gevaarlijke situaties. Auto's die daar de stilstaande bus voorbij steken dreigen immers kinderen te laat te zien die snel overlopen/oversteken. Een zebrapad lijkt daar geen overbodige luxe.

Vraag:
Kan u laten onderzoeken of een zebrapad soelaas kan bieden? Of dat er eventueel andere maatregelen mogelijk zijn teneinde de verkeersveiligheid van eenieder te verbeteren?

Carl De Decker
Gemeenteraadslid

Antwoord:
Er is een grote heraanleg gepland in de Edugocampus. Daarbij wordt ook een deel van de Krijtekerkweg meegenomen.

Er is in die heraanleg zeker aandacht voor veilige oversteekbewegingen: de busplaats wordt opgeschoven, er komt een beveiligde oversteek en links afslaan voor auto’s vanuit de Krijtrkerkweg zal niet meer kunnen.

De plannen zijn beschikbaar op de website van de stad Gent.

Er kan strikt genomen in de huidige situatie enkel een tijdelijk zebrapad geschilderd worden achter de bus want het busvak ligt tot aan het kruispunt en een zebrapad kan niet door een busvak geschilderd worden.

We denken dat leerlingen niet zullen terugkeren naar de plek achter de bus om over te steken en dan aan de overkant terug richting school te lopen. Momenteel is de beste oplossing dat een gemachtigd opzichter van de school de leerlingen die van de bus stappen, oversteekt.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.