Plannen bouw van de parkeertoren op de UCO-site

15 september 2020

De plannen van het stadsbestuur om een parkeertoren te bouwen op de UCO-site in de Maïsstraat zijn bekend. Een goede zaak: de komst van een parkeertoren zal de parkeerdruk in de Bloemekenswijk hopelijk aanzienlijk doen afnemen.

Vraag:
Wanneer zullen de werken effectief starten en hoe zal hinder van werfverkeer voor de Bloemekenswijk beperkt worden?

Mehmet Sadik Karanfil
Gemeenteraadslid

Antwoord:
Parkeergebouw ‘Het Getouw’ is gelegen op de voormalige UCO-site in de Maïsstraat. Deze nieuwe site wordt een hedendaags bedrijventerrein voor sociale economie, aangevuld met kwaliteitsvol groen en plaats voor buurtontmoetingen.

Vanaf 28 september 2020 startte de aannemer met de voorbereidende grondwerken en paalfunderingen. Als deze geplaatst zijn, wordt het weer even stil op de werf, vermoedelijk tot eind oktober 2020. Een tweede start volgt in december 2020 bij de aanvang van de bemalings- en funderingswerken, om zo geleidelijk ook bovengronds het parkeergebouw vorm te geven.

Het parkeergebouw wordt opgebouwd uit prefabelementen in beton die op de site zullen aangeleverd en geplaatst worden met montage- en kabelkranen. De montage zal starten vanaf de zijde van de kringwinkel richting de Gaardeniersweg. Er zal een verticale montage toegepast worden zodat de impact en hinder op het verkeer tot een minimum beperkt wordt.

Het werfverkeer zal via de Nieuwe Vaart en Gaardeniersweg de site bereiken. Op die manier zal de Bloemekenswijk gevrijwaard worden van werfverkeer. Het braakliggend terrein tegenover de werf zal gebruikt worden voor werfketen en opslag. Op het einde van de montage, voor het laatste deel van het gebouw, zal tijdelijk een groter deel van de openbare weg ingenomen worden om plaats te hebben voor de kraan.

Tijdelijk zal het doorgaand verkeer over een braakliggend terrein parallel aan de nieuwe Gaardeniersweg gestuurd worden tussen het Dienstenbedrijf en IVAGO. Deze periode wordt kort ingeschat en vindt plaats rond april-mei 2021. Op die manier wordt het doorgaand verkeer amper onderbroken. Slechts een zeer beperkt deel van het voetpad en de verkeersstrook zal worden ingenomen, daardoor zullen ook voetgangers, fietsers en automobilisten relatief weinig hinder ondervinden van de werken.

Binnen anderhalf jaar zou het parkeergebouw er moeten staan. Er zal plaats zijn voor 392 voertuigen. Met het parkeergebouw willen we als stadsbestuur de parkeerdruk in de buurt verminderen. Het gebouw zal zich bovendien verweven met de omgeving dankzij groene gevels en verticale beplanting.

Er werd inmiddels ook een bewonersbrief opgemaakt waarin dit verder wordt verduidelijkt.

Sami Souguir Schepen van Cultuur, Stadsontwikkeling en Ruimtelijke Planning

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.