Buurtwerking Elisabeth-Begijnhof

24 oktober 2020

De buurtwerking Elisabeth-Begijnhof is actief sinds 1984 en omvat het oud Elisabeth-Begijnhof, Rabotstraat, Peperstraat en een gedeelte van de Burgstraat en Hoogstraat. 

Sinds 2009 betrekken zij het Elisabeth-Huis, gelegen in de Rabotstraat nr 9, als buurthuis met een dertigjarige erfpachtovereenkomst met de Kerkfabriek van het Elisabeth-Begijnhof.

Eind 2019 gaf de Stad Gent te kennen dat zij de erfpachtovereenkomst wensen stop te zetten. De redenen hiervoor hebben betrekking tot de hoge kosten die een restauratie van het Elisabeth-Huis met zich mee zal brengen, de stringente voorwaarden in de erfpacht en het eindigen van de overeenkomst in 2035 na het instaan van de kosten van de restauratiewerken.

Het bestuur wenst op zoek te gaan naar een oplossing waarbij de buurtwerking kan blijven verder functioneren. Het voortzetten van de erfpachtovereenkomst zonder de Stad Gent is geen optie.

Echter de buurt biedt weinig alternatieven die eigendom zijn van de Stad Gent en zouden kunnen aangewend worden als buurthuis. Er is één pand dat mogelijks in aanmerking komt, namelijk het huis Hélène Maréchal, Begijnhofdries 37-38. Momenteel wordt dit pand benut door het ldc Ten Hove voor hun glaswerkatelier. Naar verluidt beperkt het gebruik van het glasatelier zich tot een tweetal personen. Doch gaven de mensen van het ldc Ten Hove een negatief antwoord op de vraag of het mogelijk was om het pand in de toekomst te delen met de buurtwerking.

De buurtwerking heeft sinds jaar en dag een goede verstandhouding en samenwerking met het ldc Ten Hove maar deze materie vergt enigszins een faciliterende stap vanuit het stadsbestuur om de dialoog te kunnen opstarten tussen het bestuur van het ldc Ten Hove en de buurtwerking.

Vraag:
Is het een optie om het huis Hélène Maréchal in de toekomst te delen met de buurtwerking?
Zijn er andere opties in de buurt waar de buurtwerking Elisabeth-Begijnhof terecht kan?

Mieke Bouve
Gemeenteraadslid

Antwoord:
Het klopt dat reeds is nagevraagd bij LDC Ten Hove om het huis Hélène Maréchal gedeeld te laten gebruiken, door zowel de huidige gebruikers als de buurtwerking Elisabeth-Begijnhof. Daaruit bleek dat gebruik van deze ruimte in eerste instantie niet mogelijk is. Begin december vindt een vergadering plaats met alle betrokkenen om verder te bekijken of er in de toekomst toch mogelijkheden kunnen zijn.

Er zijn ook verschillende andere opties onderzocht in de buurt, zoals ruimte in LDC Ten Hove, in Bassisschool De Muze, en in buurthuis Prinsenhof. Gedeeld gebruik van ruimte op deze locaties is mogelijk en is door de Dienst Vastgoed aan de buurtwerking Elisabeth-Begijnhof voorgesteld. Stockage op die locaties is echter niet mogelijk, waardoor deze alternatieve locaties voor de vzw niet in aanmerking komen.

Annelies Storms
Schepen van Facility Management, Evenementen en Feesten

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.