Visitatiestraat

3 november 2020

Twee jaar geleden werd beslist om van de Visitatiestraat een fietsstraat te maken. Deze as is een belangrijke fietsas tussen Oostakker , Sint- Amandsberg en de kuip van Gent. 

Bewoners stellen echter vast dat er vandaag nog steeds veel autoverkeer passeert in deze fietsstraat. De weg wordt door automobilisten vaak gebruikt als sluipweg richting Oostakker, terwijl het de bedoeling is om de auto’s via Antwerpsesteenweg en Grondwetlaan zo richting Bernadettestraat en Oostakker te laten rijden. 

Behoudens het rood inkleuren van de rijbaan bleef de Visitatiestraat de bestaande weginrichting behouden. Het is nog steeds een brede straat, waardoor de straat blijft uitnodigen voor autoverkeer waarbij het onveilig fietsen blijft. Het autoverkeer rijdt er vaak te snel en men steekt fietsers (omwille van de breedte van de straat) gewillig voorbij. Dit leidt in de ochtend -en avondspits tot heel gevaarlijke situaties. Er is dan veel fietsverkeer van schoolgaande kinderen.

Vraag:
Zijn er mogelijkheden om de weginfrastructuur aan te passen en de weg te versmallen, zodanig dat het voorbijsteken van de fietsers wordt bemoeilijkt voor het autoverkeer en er minder snel wordt gereden? Vooral voor het stuk tussen het Campo Santoplein en de Striemenbergstraat is te breed vandaag. Volgens de bewoners zouden enkel plantenbakken op de rijbaan hierbij al veel soelaas kunnen bieden. Kunnen desbetreffende diensten deze situatie onderzoeken?

Antwoord:
De Stad Gent is inderdaad aan het onderzoeken hoe we de straat anders kunnen inrichten zodanig dat het door u gesignaleerde probleem zich niet meer stelt. Een deel van de oplossing kan erin bestaan om de bestaande parkeerstrook te vergroenen en de wagens op de rijbaan te plaatsen. Dit is momenteel nog in onderzoek.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.