Karnemelkwegel

26 november 2020

De Lijn stelt in zijn nieuw openbaar vervoersplan 2021 voor om de huidige lijnvoering te Sint-Amandsberg van de lijnen 38 & 39 te wijzigen en 5 x 2 haltes te schrappen.

In dezelfde nota wordt een deel van de gedupeerde lijngebruikers verwezen naar de lijnen 7 op de Antwerpsesteenweg. Hiervoor kunnen ze gebruik maken van de twee verbindingen. Enerzijds de Karnemelkwegel (deel van Edgard Tinelstraat naar de Esperantostraat en eigendom van Stad Gent) en anderzijds via de Karnemelkwegel (deel van de Esperantostraat naar de Antwerpsesteenweg en eigendom van 3 particulieren).

Het deel in eigendom van Stad Gent is perfect aangelegd en goed verlicht, het deel in eigendom van de particulieren is dat niet. Bij regenweer moeten passanten dus in het duister laveren tussen zand, grind en plassen. Zeker 's avonds worden heel wat passanten afgeschrikt om de wegel te gebruiken.

Verschillende gebruikers van het openbaar vervoer geven aan dat ze liever aan de Dampoort blijven wachten om de bus van lijnen 38/39 te nemen terwijl ze de bussen lijnen 76/77/78 lieten passeren omdat ze niet door deze wegel durven. Nu buslijnen 38/39 verdwijnen wordt deze problematiek dringender.

Ik verneem dat u reeds ter plaatse bent geweest om de situatie met ogen te kunnen bekijken en dat dat problematiek u dus bekend is.

Vraag:
Wat is uw visie in dit dossier? Kan er, in samenspraak met de eigenaars, gezocht worden naar een oplossing?

Christoph Peeters
Gemeenteraadslid

Antwoord:
Het klopt dat er een deel van de Karnemelkwegel in privé-eigendom is. De stad doet echter geen werken op privéterrein. Dit kan pas als het effectief om stadseigendom gaat. De voetweg heeft wel al het statuut van openbare weg.

De juridische toestand van de Karnemelkwegel is gedeeltelijk geregeld in het RUP Syngemkouter B en in het Gemeentelijk RUP nr.153 B Antwerpsesteenweg – Orchideestraat (Def. vastgesteld Gemeenteraad - Zitting op  25/06/2018). Daarin is de zone voor wandel- en fietspad afgebakend.

De stedenbouwkundige voorschriften bepalen dat deze zone is bestemd voor een wandel- en fietspad en buffergroen. De schaal, materiaalgebruik en tracé moeten in functie van de voetganger en fietser zijn.

Standaard rusten wij dergelijke trage wegen zeker niet uit met verlichting. De historische verlichting ts. Edgar Tinelstraat-Esperantostraat is hier decennia geleden geplaatst en zou vandaag niet opnieuw geplaatst worden. Deze Karnemelkwegel is een trage weg die voldoet aan de functies zoals trage wegen die reeds decennia vervullen.

Toekomstgericht zijn we bereid om te onderzoeken of we deze weg relatief eenvoudig kunnen opnemen in het openbaar domein, bv. als de eigenaars bereid zijn de wegel kosteloos over te dragen aan de stad. Vooraleer dit kan, zullen wel nog eerst de rooilijnen moeten worden vastgesteld, conform het Decreet Gemeentewegen.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.