Vragen en tussenkomsten

9 09 2021 - Twee ambulante handelaars zijn recent verhuisd van de Koninginnelaan naar het centrum van Drongen. Dit is een goede zaak, ook voor de sfeer. Hierdoor zijn de borden (verbodsbord E1) die vragen niet te parkeren op zaterdag tijdens de voormalige ‘mini-markt’ gedateerd. Lees meer...

 


2 09 2021 - De Pijphoekstraat is recent heraangelegd. Ik stel vast dat er op het stuk aansluitend op de Bredestraat geen verlichting aanwezig is.  Lees meer...

 


1 09 2021 - De uitbater van de Delhaize vestiging aan de Sterre heeft in april van dit jaar een vraag gesteld voor extra fietsstallingen. Hij merkt een enorme toename van het fietsverkeer en ook de studenten komen uiteraard weer massaal buiten. Lees meer...

 


1 09 2021 - Gezinnen met minderjarige kinderen zijn onze hoogste prioriteit. We helpen niet alleen zij die vandaag in armoede leven, maar we werken ook preventief. Het project Kinderen Eerst levert al enkele jaren schitterend werk door outreachend te werken.  Lees meer...

 


27 08 2021 - Het paviljoen op de Blaisantvest is afgesloten voor het publiek wegens slechte staat. Ondertussen is het ruim een half jaar ontoegankelijk voor de buurtbewoners.  Lees meer...

 


27 08 2021 - In uitvoering van de beslissing van de gemeenteraad in mei 2021 is intussen werk gemaakt van een bestek voor een nieuwe concessie voor het plaatsen van publiek toegankelijke oplaadinfrastructuur in Gent. Lees meer...

 


6 08 2021 - De online-tool van de Stad Gent werkt perfect om als burger een afspraak te maken. Bij een paspoort wordt zo gesteld dat er o.a. recente pasfoto’s meegebracht moeten worden. Men kan perfect aanduiden waarom men zich tot onze stadsdiensten wenst te richten; verlies paspoort, nieuw paspoort, internationaal paspoort, registratie kind, …  Lees meer...

 


16 juli 2021 - De stad plaatste deze legislatuur al heel wat extra fietsstallingen. Die komen er op twee manieren. Er is enerzijds een fietsparkeerplan waarbij wijk per wijk de noden in kaart worden gebracht. Anderzijds worden dringende aanvragen ad hoc behandeld, om zo reeds fietsparkeerplaatsen te kunnen inrichten wanneer een bepaalde wijk nog niet aan de beurt is. Lees meer...

 


16 juli 2021 - De vzw Jong krijgt jaarlijks een structurele subsidie van de Stad Gent. Daarnaast bestaan er ook een aantal aparte convenanten met de vzw Jong voor specifieke projecten zoals bijvoorbeeld het BOP - project. Lees meer...

 


16 juli 2021 - Verkeersveiligheid is een topprioriteit. Niet alleen in Gent: ook vanuit Vlaanderen wordt daar zwaar op ingezet. Speerpunten hierbij zijn, om evidente redenen, de verkeersafwikkeling aan scholen en de verkeersveiligheid op schoolroutes (die zowel lopen via gewest- als gemeentewegen). Lees meer...

 


<<  1   2   3   5   10   25   50   100   172     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.