Vragen en tussenkomsten

4 februari 2020 - Tijdens het vragenuur van januari 2019 vroeg gemeenteraadslid Carl De Decker naar de mogelijkheid om een zebrapad te voorzien ter hoogte van de Brico parking aan de Ghelamco arena. Bij de druk bijgewoonde thuiswedstrijden van KAA Gent is het immers van belang om op korte termijn alle bezoekers op een verkeersveilige manier van en naar het stadion te begeleiden. Lees meer...

 


3 februari 2020 - We merken allemaal op in onze huidige maatschappij, dat het uitvallen van personeel niet langer meer in hoofdzaak een kwestie is van werkongevallen of klassieke ‘ziektes en ongevallen’. Steeds vaker horen we eerder psychologische/mentale oorzaken optreden voor afwezigheid op het werk en burn-out. Lees meer...

 


3 februari 2020 - In navolging van het antwoord op de schriftelijke vraag van gemeenteraadslid Steve Stevens d.d. 9 december 2019 m.b.t. de Eksaardserijweg heeft deze nog enkele opvolgvragen. Ter hoogte van het kruispunt van de Sint-jozefstraat en Onze-Lieve-Vrouwstraat bevindt er zich een ingang van de kleuter- en lagere school van Edugo. Lees meer...

 


31 januari 2020 - Stad Gent telt heel wat begraafplaatsen. In deze legislatuur heeft de stad een aanzienlijk budget uitgetrokken voor het aangenaam inrichten van onze kerkhoven. Als eerste wordt de begraafplaats van Gentbrugge aangepakt, goed voor een bedrag van 1,1 miljoen euro. Lees meer...

 


31 januari 2020 - Met een nieuwe app kunnen vanaf donderdag 30 januari 2020, achtergelaten fietsen gemeld worden. Naar analogie met het melden van sluikstort aan IVAGO.  Dit is een goede zaak want met het fietsgebruik dat in stijgende lijn is, stijgt ook het aantal achtergelaten fietsen. En dat is uiterlijk hinderlijk op het openbaar domein. Lees meer...

 


30 januari 2020 - In de Liefkensstraat te Wondelgem werden paaltjes in de voortuinen geplaatst. De bewoners ontvingen wel een bewonersbrief, maar e.e.a. leidt tot enige ongerustheid. Naar verluidt zou het fiets- en voetpad 'binnenkort' heraangelegd worden en men zou de rooilijn komen markeren met paaltjes of krijtlijnen. Lees meer...

 


30 januari 2020 - De werkzaamheden in de Sint-Jansvest en de Saghermansstraat zijn al even aan de gang. Hoewel de werken uiteraard nodig zijn, is er voor de buurtbewoners heel wat hinder. Bovendien loopt de communicatie mank zo verneemt gemeenteraadslid Stephanie D'Hose. Lees meer...

 


27 januari 2020 - Sinds 29 maart 2019 kunnen gemeenten subsidies aanvragen voor projecten die door snel uitvoerbare ingrepen de verkeersveiligheid in de schoolomgevingen op hun grondgebied verhogen. Voor 2020 heeft de Vlaamse Regering hiervoor opnieuw een budget van 10 miljoen euro uitgetrokken. Lees meer...

 


27 januari 2020 - Sinds januari 2018 kunnen ook chauffeurs met een buitenlandse nummerplaat in Gent een boete krijgen van 58 euro wanneer ze door een knip rijden. Lees meer...

 


27 januari 2020 - Automobilisten die te lang aanschuiven voor de ingang van de parking Vrijdagmarkt komende van de Kammerstraat rijden onbewust het straatje in rechts van de parking. Hierdoor komen ze in de verkeersvrije zone en worden ze beboet. Lees meer...

 


<<  1   5   8   9   10   11   12   25   50   100   163     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.