Vragen en tussenkomsten

22 oktober 2012 - Wegens de werken aan het station in Drongen, specifiek de spoorlijn Brugge- Gent, is de Varendrieskouter voor onbepaalde tijd onderbroken. De toegangsweg tot het station en het dorp voor de fietsers is de Keiskantstraat. Het wegdek van de Keiskantstraat is echter totaal niet aangepast aan het verkeer, door diepe putten in het wegdek. Lees meer...

 


24 09 2012 - De klachten van de bewoners van Desteldonk over geurhinder blijven aanhouden. De meeste hinder zou veroorzaakt worden door SONAC. Deze firma mocht, na saneringsmaatregelen, haar milieuvergunning behouden, onder voorwaarde dat er bijkomende saneringen uitgevoerd zouden worden. Lees meer...

 


24 09 2012 - Recent werd de prachtige nieuwbouw in gebruik genomen van het KTAMobi aan de Coupure. Een grote bezorgdheid van het bestuur,de leerlingen en de ouders van de school betreft de afwezigheid van een veilige oversteekplaats zoals bijvoorbeeld recent ook werd aangelegd in de Van Monckhovenstraat. Lees meer...

 


24 09 2012 - In heel wat Europese steden kan men op centrale pleinen drinkwaterfonteintjes vinden die niet alleen de dorstigen kunnen laven op warme dagen maar ook esthetisch mooi kunnen zijn en het plein een gezellig en aangenaam uitzicht geven waar mensen samenkomen. Lees meer...

 


13 09 2012 - Er zijn plannen om werken uit te voeren aan het kruispunt ?Drie Sleutels? in Sint-Denijs-Westrem. Dit is het kruispunt ter hoogte van de Adelaarsstraat, de Hemelrijkstraat en de Driesleutelsstraat. Dit blijkt uit een schrijven die omwonenden gekregen hebben van het Aankoopcomit? met betrekking tot de hiervoor geplande onteigeningen. Lees meer...

 


13 09 2012 - De riolerings- en wegeniswerken in de Noordhoutstraat bereikten een eindpunt in oktober 2011. Er werden ook grachten aangelegd voor de natuurlijke afwatering van regenwater en de opritten werden afgewerkt. Nu zou echter blijken dat de werken niet conform de Vlarem II-wetgeving uitgevoerd zijn. Daarnaast liggen de grachten er nog steeds niet onderhouden bij, waardoor er van natuurlijke afwatering haast geen sprake kan zijn. Lees meer...

 


13 09 2012 - Recent vernam ik in de pers dat De Lijn de intentie koestert om nieuwe 'supertrams' van maar liefst 42,6 meter lang te bestellen voor Gent. Ik meen met vele Gentenaars dat dit een verkeerde beslissing is voor een historische stad als de onze. Lees meer...

 


16 08 2012 - Omwille van de doorstroming van tramlijn 1 is het verboden via de Kortrijksepoortstraat staduitwaarts te fietsen. De reden voor dit verbod is het feit dat de Kortrijksespoortstraat te smal is om tussen de tramsporen en het voetpad te voorzien in een fietspad en fietsers tussen de tramsporen het openbaar vervoer vertragen. Lees meer...

 


16 08 2012 - Recentelijk wisten heel wat buurtbewoners van de Eedverbondkaai mij de slechte staat van de voetpaden en de enorme wildgroei van struiken te melden in hun straat. Een bezoek ter plaatse en enkele foto's in bijlage getuigen inderdaad van de slechte staat van de voetpaden aan de Eedverbondkaai. Lees meer...

 


10 juli 2012 - De Bassebeekwegel tussen de Groene Wandeling en de Bassebeekstraat is een onverharde veldwegel, die vaak wordt gebruikt door wandelaars en wielertoeristen. Gezien het metershoog opschietende onkruid, is het echter onmogelijk deze weg nog te bewandelen of te befietsen. Lees meer...

 


<<  1   5   10   25   50   98   99   100   101   102   143     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.