Vragen en tussenkomsten

2 juni 2014 - Sedert enkele jaren kunnen Gentenaars met vragen over de afvalophaling, recyclageparken etc. terecht bij de IVAGO-mobiel. Bezoekers van de Vrijdagmarkt, een van de stopplaatsen van het rijdende IVAGO-kantoor, melden me dat de generator die de mobiel van stroom voorziet aanhoudend lawaai maakt en er een geur van uitlaatgassen in de lucht hangt. Lees meer...

 


26 mei 2014 - Begin oktober vorig jaar stelde ik een schriftelijke vraag over het desolate straatbeeld van het kruispunt van de Evergemsesteenweg met de Sint-Markoenstraat in het centrum van Wondelgem. Een week later ontving ik uw antwoord waarin u stelde dat u opdracht zou geven de wegmarkeringen op te frissen, de signalisatie te herstellen en de vervanging van de blokken op de verkeersdruppel in te plannen. Lees meer...

 


26 mei 2014 - Vorig jaar al stelde ik u een vraag over de verkeers-, geluids- en geurhinder die bewoners van het François Laurentplein ervaren van de autocars op het plein. Het ging echter om een proefproject dat na enkele maanden zou geëvalueerd worden. Lees meer...

 


26 mei 2014 - Zwerfvuil en sluikstorten blijven een doorn in het oog van heel wat Gentenaars. Hoewel grote en middelgrote veegmachines meer en meer van het werk overnemen, wordt in 535 km straten van onze stad het zwerfvuil nog met schop en borstel verwijderd door milieuwerkers van IVAGO of de stedelijke veegploeg. Lees meer...

 


19 mei 2014 - Recent verscheen het bericht dat de reispassen binnenkort langer geldig zullen blijven, nl. zeven jaar in plaats van de huidige vijf jaar. Deze nieuwe reispassen zullen bij een andere drukkerij met modernere machines gedrukt worden, waardoor ze beter beveiligd zullen zijn tegen namaak en fraude. Lees meer...

 


15 mei 2014 - Recent werd de wegmarkering op het Neuseplein aangepast, concreet werd de arcering er versmald en werd er in beide richtingen een fietspad aangebracht. Dit zou de verkeersveiligheid voor de fietsers uiteraard ten goede moeten komen. Gebruikers signaleren me echter dat er zich sinds de aanpassing, vooral staduitwaarts, geregeld gevaarlijke taferelen voordoen. Lees meer...

 


28 april 2014 - Eind maart keurde het college de locaties goed voor het plaatsen van de officiële aanplakborden ter gelegenheid van de verkiezingen van het Europees, Federaal en Vlaams Parlement op 25 mei 2014. Lees meer...

 


24 april 2014 - In de Beukenlaan ligt al geruime tijd een rubberen kabelgoot over zowel de fietspaden als de rijbaan. De kabelgoot moet de tijdelijke waterleiding voor de tegenover gelegen werf beschermen. Deze is echter niet alleen zeer hinderlijk voor zowel fietsers als automobilisten, de geluidshinder die ze veroorzaakt zorgt ook voor overlast bij omwonenden. Lees meer...

 


17 april 2014 - In onze stad vinden momenteel heel wat wegenwerken plaats en ook in de nabije toekomst staan er opnieuw een aantal grote werven op de agenda. Vaak gaan deze gepaard met grote ongemakken voor handelaars en bewoners. Vaak zijn bij deze werken heel wat verschillende partners betrokken waardoor de communicatie soms wat stroef lijkt te verlopen. Lees meer...

 


16 april 2014 - Sinds 2011 licht de straatverlichting van het Sint-Veerleplein op telkens er een kind geboren wordt in een van de Gentse ziekenhuizen. Het kunstwerk 'Ai Nati Oggi' van Alberto Garutti (aangebracht in het kader van TRACK), zou naar verluidt echter al maanden niet meer werken. Lees meer...

 


<<  1   5   10   25   50   98   99   100   101   102   161     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.