Vragen en tussenkomsten

5 maart 2015 - Oude en historisch waardevolle liften vindt men vooral terug in appartementsgebouwen in grote steden, ook in Gent. Deze liften vormen vaak een geheel met het gebouw en hebben vaak een grote esthetische waarde, soms zelfs erfgoedwaarde. Lees meer...

 


5 maart 2015 - In de Mimosastraat, tussen de Grensstraat en Hippoliet Van Peenestraat, wordt een deel van de trottoirs heraangelegd. Ook de bewoners van de Hippoliet Van Peenestraat zelf signaleren al geruime tijd de minder goede staat van de trottoirs in hun straat, evenals de stofhinder die ze ervaren van de grindstrook aan de overzijde van de straat. Lees meer...

 


5 maart 2015 - Bij de heraanleg van de omgeving rondom de Sint-Vincentiuskerk in de Maïsstraat stelden de uitbaters en gebruikers van zaal SIVI vast dat er nergens verlichting voorzien werd. Dit werd gesignaleerd en blijkbaar was men dit gladweg vergeten en zou dit achteraf alsnog voorzien worden. Lees meer...

 


23 februari 2015 - Binnenkort zal de FOD Financiën ook spullen verkopen op veilingsite eBay. Het gaat vooral om in beslag genomen goederen die verkocht worden om de schuld af te lossen. Door de goederen online te veilen wil men niet alleen de procedure vereenvoudigen, men verwacht ook een groei van de inkomsten uit de verkoop. Lees meer...

 


23 februari 2015 - In een recent interview gaf de directeur-generaal van De Lijn aan in landelijke gebieden gemeentebusjes, voertuigen van verenigingen en taxidiensten te willen gaan inzetten om er toch in openbaar vervoer te kunnen voorzien. Lees meer...

 


23 februari 2015 - Op 6 februari lazen we in de pers “Keiskantstraat eindelijk autovrij”. Nadat ik verschillende keren hiervoor bij u en uw diensten ben tussen gekomen bleek de Keiskantstraat met een paaltje aan de ingang van de sporthal definitief autovrij gemaakt. Lees meer...

 


16 februari 2015 - Tijdens de Gentse Winterfeesten (5 dec 2014 t.e.m. 4 jan 2015) liep ook het "Winterwonderkasteel", een evenement in het Gravensteen. De opzet was het Gravensteen in een kerstsfeer onder te dompelen, naar Angelsaksisch model. Lees meer...

 


16 februari 2015 - Op het trottoir op de hoek van de Recolettenlei en de Recollettenbrug staat een fietsenstalling 'type Gent'. Bewoners en passanten signaleren echter dat deze fietsenstalling, en fietsen die ernaast worden geplaatst, vaak de doorgang van voetgangers belemmeren. Lees meer...

 


16 februari 2015 - Buurtbewoners en gebruikers van het Westerringspoor in Wondelgem / Mariakerke melden me dat een combinatie van grote hoeveelheden zwerfvuil en sluikstort zich al weken opstapelt in, om en rond de afvalkorven langs het fiets- en wandelpad. De afvalkorven lijken niet te worden geledigd of zijn binnen de kortste keren terug vol. Lees meer...

 


13 februari 2015 - In oktober 2014 werd op vragen van collega van Renterghem en mezelf m.b.t. het buiten dienst stellen van de douches binnen de Blaarmeersen wegens legionellaproblemen, aangegeven dat de studie voor het verbeteren van de bestaande installatie lopende was. Lees meer...

 


<<  1   5   10   25   50   98   99   100   101   102   172     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.