Vragen en tussenkomsten

24 09 2007 - Schepen van Economie Mathias De Clercq wil geregeld overleg tussen stad, handelaars en zelfstandigen-organisaties. Dat moet de Gentse middenstand en zijn klanten ten goede komen. Lees meer...

 


19 09 2007 - Voortaan kun je in Gent de WIS-Vacaturebank van de VDAB ook op de twintig infokiosken van de stad raadplegen. Lees meer...

 


17 09 2007 - In juni heeft de Vlaamse dienst Speelpleinnetwerk samen met o.m. de VVSG en het Kinderrechtencommissariaat alle Vlaamse steden en gemeenten aangeschreven en hen gevraagd om in hun algemeen politiereglement formeel vast te leggen dat spelende kinderen geen overlast veroorzaken. Lees meer...

 


13 09 2007 - De nieuwjaarsperiode komt stilletjes aan alweer in zicht. In deze periode gebeurt in Gent heel wat op toeristisch en feestelijk vlak. Ik denk daarbij aan de Kerstmarkt op het Sint-Baafsplein, de ijsschaatspiste op het Emile Braunplein, de VTM-Kerstparade en de traditionele Nieuwjaarsdrink begin januari. Lees meer...

 


12 09 2007 - In haar zoektocht naar alternatieve financiering om de vergrijzing op te vangen heeft het Antwerpse OCMW het idee gelanceerd om oudere inwoners de kans te geven een serviceflat te verwerven door een deel van hun spaargeld of van de opbrengst van hun huis aan het OCMW te lenen. Lees meer...

 


11 09 2007 - De Europese wetgeving schrijft voor dat tegen 2015 de kwaliteit van ons oppervlakte- en grondwater in orde moet zijn. Het afvalwater van elk huis moet gezuiverd worden vooraleer het in beken en rivieren terechtkomt. Lees meer...

 


10 09 2007 - In het wijkprogramma voor Sint-Denijs-Westrem en Afsnee lezen we het volgende over parkeren in het centrum van Sint-Denijs-Westrem: "In het centrum van Sint-Denijs-Westrem kan je parkeren in de Loofblommestraat en op het Gemeenteplein". Lees meer...

 


31 08 2007 - Subsidie renovatie Gentse handelspanden groot succes Het nieuwe subsidiereglement voor de verfraaiing, het betreedbaar en het bewoonbaar maken van handelshuizen is nog maar vier maanden van kracht maar kent al een groot succes. Lees meer...

 


28 08 2007 - Receptiewerking OCMW Gent, een unieke opstap voor kansarmen De Receptiewerking van het OCMW Gent is een project waarin de deelnemers recepties en catering leren verzorgen voor sociale organisaties. Lees meer...

 


17 08 2007 - Zwemmers kunnen opnieuw zelf uren kiezen. In de Gentse zwembaden is er vanaf september geen sprake meer van blokzwemmen. Schepen van Sport Christophe Peeters wil de openingsuren van de zwembaden meer klantvriendelijk maken. Lees meer...

 


<<  1   5   10   25   50   100   157   158   159   160   161   165     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.