Vragen en tussenkomsten

20 maart 2017 - In oktober 2016 informeerde een collega bij u rond de mogelijke toxicologische problemen bij kunstgras sportvelden. U antwoordde toen dat de Sportdienst van de stad de evoluties op de voet volgt en nog de resultaten van een Europees onderzoek afwacht (verwacht februari 2017). Eens die er is zal gekeken worden of ook in Gent maatregelen nodig zijn. Lees meer...

 


9 maart 2017 - Op mijn eerdere vraag over het aanbieden van een gratis WIFI-aanbod in de binnenstad, n.a.v. het proefproject op de Gras- en Korenlei, antwoordde u dat het stadsbestuur besliste om het proefproject af te bouwen en niet op andere vragen om WIFI te voorzien op openbaar domein in te gaan. Lees meer...

 


9 maart 2017 - Vorig jaar antwoordde u naar aanleiding van mijn vraag over welke maatregelen  zouden  genomen  worden  om  de  verkeersveiligheid  in Kleinkouterken te verhogen dat na het bestendigen van de reisweg van de bussen 34-35-36 via Kleinkouterken opdracht werd gegeven om bijkomende maatregelen te nemen. Lees meer...

 


8 maart 2017 - In januari nam het college formeel kennis van het  eindrapport 'IPOD III: Richtlijnen openbaar domein: principes en toepassing objecten'. In antwoord op mijn eerdere vraag over een nieuw, uniform en meer esthetisch design voor verkeerspaaltjes in Gent verwees u naar IPOD III om over te kunnen gaan tot het uitschrijven van ontwerpopdrachten om te komen tot een definitieve vormgeving en technische uitwerking van verschillende objecten, zoals ook paaltjes. Lees meer...

 


8 maart 2017 - Zo’n anderhalf jaar geleden antwoordde u op mijn vraag in verband met de renovatie van kasteel Borluut dat al een eerste doorlichting van het gebouw werd opgemaakt om een grondig renovatiedossier op te starten. Een gedetailleerde studie van de vastgoedbehoeften voor het kasteel was er toen echter nog niet.   Lees meer...

 


7 maart 2017 - Behoudens vergissing was in de uitvoerige presentatie tijdens de voorbije themacommissie over de verdere uitrol van het circulatieplan niks opgenomen m.b.t. de in het straatbeeld aanwezige informatieborden met stadsplan. Veel van deze informatieborden maken deel uit van de overheidsopdracht voor het leveren, plaatsen en onderhouden van straatmeubilair. Lees meer...

 


6 maart 2017 - Op buurtparking Ter Linden t.h.v. van de eindhalte van tramlijn 22 in Zwijnaarde zou momenteel (nog) geen verlichting voorzien zijn. Gebruikers menen dat verlichting de gebruiksvriendelijkheid en veiligheid van de parking zouden kunnen verhogen. Lees meer...

 


6 maart 2017 - In Sint-Kruis-Winkeldorp was voor de heraanleg een voorbehouden parkeerplaats voor mensen met een beperking voorzien, links van de kerk t.h.v. de bushalte. Na de heraanleg is echter geen voorbehouden parkeerplaats meer voorzien. Bewoners vragen dan ook de terugkeer van een voorbehouden parkeerplaats t.h.v. de kerk. Lees meer...

 


6 maart 2017 - Naar aanleiding van mijn vraag van eind 2015 rond het ontlenen van boeken in het Mobiel Dienstencentrum stelde u dat op het moment vanaf de opening van de nieuwe stadsbibliotheek aan De Krook het hele netwerk van bibliotheekvoorzieningen overschakelt op een registratiesysteem op basis van RFID. Lees meer...

 


6 maart 2017 - In tegenstelling tot wat het geval is voor andere musea is er vanuit de binnenstad geen bewegwijzering voorzien naar het museum Dr. Guislain. De reden hiervoor zou zijn  ingegeven door het feit dat het museum Dr. Guislain geen stedelijk museum is. Vanuit toeristisch oogpunt lijkt mij dit echter wel zeker een meerwaarde te hebben. Lees meer...

 


<<  1   5   10   23   24   25   26   27   50   100   132     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.