Vragen en tussenkomsten

29 januari 2019 - Gemeenteraadslid Carl De Decker deed in de gemeenteraad van 29 januari 2019 een tussenkomst aangaande de drinkwaterproblematiek in Oostakker. Lees meer...

 


29 januari 2019 - Gemeenteraadslid Christiaan Van Bignoot deed in de gemeenteraad van 29 januari 2019 een tussenkomst aangaande de knips en de discussies rond het circulatieplan. Lees meer...

 


29 januari 2019 - Gemeenteraadslid Mieke Bouve deed in de gemeenteraad van 29 januari 2019 een tussenkomst aangaande de discussie rond de herbestemming van de Sint-Annakerk. Lees meer...

 


21 januari 2019 - Het stadsbestuur engageert zich in het bestuursakkoord tot het realiseren van een nieuw centraal politiehuis. Dit dossier is niet nieuw en gaat inmiddels zijn elfde jaar in. De nood aan een nieuw politiehuis is concreet: het huidig gebouw voldoet niet meer aan de eisen van een modern politiekorps. Daarenboven moet er momenteel geld geïnvesteerd worden in onderhoud en herstellingswerken. Lees meer...

 


17 januari 2019 - Een buitenlands bedrijf geeft aan te willen investeren in North Seaport, meer bepaald in Vlissingen. Dit zou 150 banen opleveren, doch deze werkkrachten zijn niet te vinden in de directe regio van Vlissingen: de werkloosheidsgraad is daar zeer laag. Lees meer...

 


16 januari 2019 - Door het inroepen van een belangenconflict door de Franse gemeenschapscommissie staat het nieuwe inschrijvingsdecreet op de helling. Concreet betekent dit dat de nieuwe Vlaamse inschrijvingsregels vertraging dreigen op te lopen en dat we mogelijks opnieuw terechtkomen in situaties van schoolkamperen. Lees meer...

 


11 januari 2019 - Opvang van zwerfkatten is al langere tijd een probleem. Het is een goede zaak dat de gezonde zwerfkatten worden gesteriliseerd, op die manier voorkom je dat hun aantal steeds maar groter wordt. Lees meer...

 


9 januari 2019 - Op vrijdag  12 oktober 2018 werd het Drongenplein officieel ingehuldigd. Zowel het plein zelf als de nabije omgeving zijn terug toegankelijk. Ook de vernieuwing van de Oude Abdijstraat, waarbij de nadruk gelegd werd op veilig fietsverkeer en groen, kaderde binnen dit project. Lees meer...

 


9 januari 2019 - Enkele bewoners in de residentiële wijk in Sint Amandsberg, in de Frans Uyttenhovestraat, meldden mij dat er eind december  2018 definitieve vluchtheuvels in de straat zijn geplaatst, nadat er eerder een tijdelijke was geplaatst. Lees meer...

 


26 november 2018 - Het verkeer komende van de Frans Van Ryhovelaan richting de Wondelgembrug is bij momenten zeer problematisch en zorgt voor ellenlange files. Vele weggebruikers klagen hierbij over de te korte tijd dat het groen licht is voor hen, en slechts enkele wagens kunnen doorrijden vooraleer het opnieuw groen wordt. Lees meer...

 


<<  1   5   10   23   24   25   26   27   50   100   159     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.