Vragen en tussenkomsten

9 juni 2017 - Het OCO is in Oostakker uitgegroeid tot een echte ontmoetingsplaats voor jong en oud. Jammer genoeg is door veelvuldig gebruik intussen al heel wat schade aangericht en dringen zich enkele herstellingen op waarvan reeds een tijdje geleden melding werd gemaakt door de bestuursverantwoordelijken. Lees meer...

 


9 juni 2017 - Het project 123-piano zit structureel verankerd in het meerjarenplan. Ook de volgende edities van 123-piano zijn dus gegarandeerd. Aanvullend op deze laatste vraag: naar aanleiding van mijn vraag rond editie 2016 van 123-piano antwoordde de schepen dat er vorig jaar een oproep gelanceerd werd voor nieuwe partners, buiten het centrum van Gent, om samen te werken. Lees meer...

 


6 juni 2017 - In juni 2016 kreeg ik naar aanleiding van mijn vraag over de geurhinder van de vijver in de Muinkparkwijk het antwoord dat deze vijver volledig gesaneerd zou worden in het voorjaar van 2017. Tot nu toe zijn er nog geen werken uitgevoerd aan de vijver. Ook het brugje is aan herstelling toe. Lees meer...

 


31 mei 2017 - In september 2016 antwoordde u op mijn vraag m.b.t. het rondpunt op het kruispunt van de Europalaan en de Verenigde-Natieslaan dat de cel verkeerstechnische taken van het Mobiliteitsbedrijf op korte termijn een dossier zou opmaken om de voorgestelde signalisatiewijziging door te voeren. De uitvoering hiervan zou in het voorjaar 2017 voorzien worden. Lees meer...

 


30 mei 2017 - Met betrekking tot het dubbelgebruik van de parkeerplaatsen aan de Delhaize / C&A (Van Ryhovelaan) heb ik volgende vragen. Lees meer...

 


23 mei 2017 - Op 13 mei veroverden de heren van de Gentse basketploeg Gent Hawks de verdiende kampioenstitel in de Top Division 1 op het veld van BS Waregem en daarmee is onze stad terug prominent op de nationale basketkaart geplaatst. Deze unieke prestatie mag niet onopgemerkt voorbij gaan en een ontvangst van de kampioenenploeg op het stadhuis door het college van burgemeester en schepenen lijkt mij dan ook een terechte bekroning en erkenning vanuit onze stad. Lees meer...

 


23 mei 2017 - De fietsbox in de Pijphoekstraat te Oostakker wordt uit navraag bij de buurtbewoners niet gebruikt door fietsers en vertoont uiterlijke tekenen van verwaarlozing en opvallende schade. De voornaamste reden hiervoor is volgens de buurt dat deze fietsbox allesbehalve ideaal gesitueerd is ten opzichte van de bushalte op het plein en verscholen ligt achter de kerk. Lees meer...

 


22 mei 2017 - Naar aanleiding van mijn vraag van maart 2017 rond mogelijke toxicologische problemen bij kunstgras sportvelden in Gent, antwoordde u mij dat er op dat moment geen bewarende maatregelen aan de orde waren, maar dat u niettemin geen risico wilde nemen en dat, naast het terrein van de Muide, alle Gentse kunstgrasterreinen zouden worden getest. Lees meer...

 


22 mei 2017 - Een goed jaar geleden keurde de gemeenteraad het "Autodeelplan Gent 2020" goed. Een ambitieus plan waarmee het stadsbestuur wil evolueren naar 20.000 Gentse autodelers en minstens 1.000 autodeelwagens tegen 2020. Lees meer...

 


22 mei 2017 - Bij de heraanleg van de Brusselsesteenweg werden ter hoogte van de Franse Vaart en in het begin van de Brusselsesteenweg enkele rustplaatsen gecreëerd met banken, stoelen en plantvakken. Op deze plaatsen ontbreekt echter een afvalkorf waardoor de plantvakken en boomspiegels bezaaid liggen met zwerfvuil. Lees meer...

 


<<  1   5   10   23   24   25   26   27   50   100   138     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.