Vragen en tussenkomsten

28 februari 2017 - In het kader van het onderhoudsprogramma voor de vernieuwing van het wegdek van straten en het trottoiractieplan worden op basis van de kwaliteitsbeoordeling systematisch straten en trottoirs in Gent heraangelegd. Lees meer...

 


27 februari 2017 - Na werken aan de nutsvoorzieningen in de Mageleinstraat is een hoop steenpuin achtergebleven. Tot nu toe bleef het steenpuin onaangeroerd, wat uiteraard onaangenaam is voor de handelaars en hun klanten. Lees meer...

 


14 februari 2017 - Tijdens de voorbije gemeenteraad werd omstandig geantwoord op de vragen over de problemen die opduiken bij de ingebruikname van de nieuwe parkeerautomaten in Gent. Op mijn concrete suggesties m.b.t. de bijkomende signalisatie, de gebruikte terminologie en het aanbieden van een instructiefilmpje werd echter niet ingegaan. Lees meer...

 


9 februari 2017 - Bewoners van de Coupure t.h.v. huisnummer 90 ondervinden overlast van eksters die zich in de bomen langs het water bevinden. Het gaat zowel om geluidsoverlast, als uitwerpselen en het openpikken van vuilniszakken. Lees meer...

 


6 februari 2017 - Vorige week vernamen we het trieste nieuws dat Gent met het overlijden van Rembert De Smet opnieuw één van zijn muzikanten heeft verloren. Deze veelzijdige artiest zal zeker in onze stad enorm gemist worden. Gent was een van zijn grote liefdes, en hij was een vaste waarde op de Gentse podia. Lees meer...

 


27 januari 2017 - Sinds de uitrol van de nieuwe parkeerautomaten in onze stad moet de nummerplaat van het voertuig ingegeven worden. Het invoeren van de nummerplaat wordt door veel gebruikers ervaren als het meest tijdrovende deel van het aanmeldproces en geeft ook kans op fouten. Bij het maken van een fout bij het ingeven van de nummerplaat worden de parkeerrechten niet correct toegekend, wat tot een retributie kan leiden. Lees meer...

 


24 januari 2017 - Vissers die gebruik maken van de visvijvers rond Malem signaleren dat planten de visvijvers overwoekeren en vrezen dat het risico bestaat dat hierdoor vissterfte zal optreden. Concreet heb ik dan ook volgende vragen. Lees meer...

 


24 januari 2017 - Omwonende en scholieren in Oostakker vragen om aandacht voor het pleintje t.h.v. de Groenstraat - Krijtestraat. Onder andere het ontbreken van zebrapaden en het langs beide zijden parkeren zou voor gevaarlijke situaties zorgen voor scholieren die via de bushalte aan het pleintje van of naar school stappen. Daarnaast is er ook vraag naar een fietsenstalling op het pleintje. Lees meer...

 


24 januari 2017 - Naar aanleiding van mijn schriftelijke vraag m.b.t. het sluipverkeer in de Molenstraat zou u in september de opdracht aan het mobiliteitsbedrijf hebben gegeven om tellingen en observaties te doen om de problematiek goed in te kunnen schatten. Lees meer...

 


24 januari 2017 - Op verschillende plaatsen, vooral t.h.v. de taxi-standplaatsen, ligt het Woodrow Wilsonplein er bijzonder slecht bij. Concreet heb ik dan ook volgende vragen. Lees meer...

 


<<  1   5   10   23   24   25   26   27   50   100   131     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.