Vragen en tussenkomsten

14 februari 2019 - Op het verkiezingsdebat medio juni 2018 is gesproken over het plaatsen van geluidsschermen langs de E40 en het installeren van één of andere constructie zodat vrachtwagens niet meer aan de lagere school Don Bosco (Baarledorpstraat 4) zouden kunnen passeren. Lees meer...

 


13 februari 2019 - Verschillende gebruikers van de P&R Muide (Pauwstraat) geven aan dat er daar permanent caravans geparkeerd staan, sommige zelfs met wielklem. Dat betekent dat momenteel minstens 4 van de beschikbare 50 beschikbare plaatsen niet kunnen gebruikt worden. Dit terwijl de parking in de regel zo goed als vol staat. Lees meer...

 


13 februari 2019 - Het kruispunt Wolfputstraat / Gentstraat is een druk kruispunt in Oostakker. Vooral komende vanuit de Wolfputstraat is het voor de weggebruikers behoorlijk moeilijk en bij momenten zelfs gevaarlijk om richting Lourdes links af te slaan (en het verkeer komende uit Oostakkerdorp op te merken) daar het zicht vaak door geparkeerde (vracht)wagens belemmerd is. Lees meer...

 


13 februari 2019 - Ter hoogte van de Frans Van Ryhovelaan nummer 93 is de bushalte van de maatschappij De Lijn “tijdelijk” verwijderd.
Het is echter niet duidelijk of dit effectief tijdelijk of definitief is. Lees meer...

 


13 februari 2019 - In 2014 lanceerde het crisiscentrum Binnenlandse zaken het project BE-Alert. Dit alarmeringssysteem, waarmee de overheid zijn burgers kan verwittigen in een noodsituatie, kwam moeilijk van de grond, ondanks de vele promo-campagnes die reeds werden gehouden via zowel nationale- als regionale pers, sociale media enz… Ook de Stad Gent promootte het systeem herhaaldelijk de afgelopen jaren. Lees meer...

 


13 februari 2019 - Bij het begin van vorige maand werd aangekondigd dat de Vlaamse regering 26 miljoen EUR vrij zal maken voor de begeleiding van startende leerkrachten. Op die manier worden jonge mensen in het onderwijs beter ondersteund. De bedoeling is om te vermijden dat jonge, gedreven leraren vroegtijdig het onderwijs verlaten. Lees meer...

 


8 februari 2019 - Bewoners, ouders en schoolgaande jeugd uit de aanpalende wijken zijn, gelet op het drukke verkeer, vragende partij voor een zebrapad op de kruising van de Emilie Schattemanstraat met de Groenstraat te Oostakker. Daar de brug over de R4 aan de Smalleheerweg tijdens de renovatie onderbroken zal zijn, gaat het verkeer nog toenemen waardoor een veilige oversteekplaats geen overbodige luxe is. Lees meer...

 


7 februari 2019 - Op 26 oktober 2018 heeft gemeenteraadslid Stephanie D'Hose een schriftelijke vraag gesteld met betrekking tot de doorgang Sint-Gerolfstraat-Keiskantstraat. Het betreft meer bepaald de problematiek van het doorrijdend verkeer in de Keiskantstraat. Het antwoord was toen dat men deze suggestie om bijkomende anti-doorrij infrastructuur te plaatsen t.h.v. het golfterrein zou laten onderzoeken. Intussen zijn we enkele maanden verder en doet het probleem zich nog steeds voor. Lees meer...

 


4 februari 2019 - Ik ben aangesproken door de mensen van de Zeescouts De Wilde Eend. Ze klagen de onveilige situatie aan bij de ingang van het domein. Zowel het ontbreken van een veilige oversteekplaats (met lichten) als het ontbreken van een fietspad zijn pijnpunten die worden aangehaald. Er zou hierover al een gesprek met u zijn geweest. Lees meer...

 


4 februari 2019 - Ik ontvang berichten dat foutparkeren op plaatsen voorbehouden voor autodelen of elektrische laadplekken niet of niet voldoende gesanctioneerd wordt. Wat natuurlijk nefast zou zijn voor het stimuleringsbeleid inzake autodelen of de vergroening van het wagenpark. Lees meer...

 


<<  1   5   10   25   26   27   28   29   30   50   100   163     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.