Vragen en tussenkomsten

13 februari 2019 - Bij het begin van vorige maand werd aangekondigd dat de Vlaamse regering 26 miljoen EUR vrij zal maken voor de begeleiding van startende leerkrachten. Op die manier worden jonge mensen in het onderwijs beter ondersteund. De bedoeling is om te vermijden dat jonge, gedreven leraren vroegtijdig het onderwijs verlaten. Lees meer...

 


8 februari 2019 - Bewoners, ouders en schoolgaande jeugd uit de aanpalende wijken zijn, gelet op het drukke verkeer, vragende partij voor een zebrapad op de kruising van de Emilie Schattemanstraat met de Groenstraat te Oostakker. Daar de brug over de R4 aan de Smalleheerweg tijdens de renovatie onderbroken zal zijn, gaat het verkeer nog toenemen waardoor een veilige oversteekplaats geen overbodige luxe is. Lees meer...

 


7 februari 2019 - Op 26 oktober 2018 heeft gemeenteraadslid Stephanie D'Hose een schriftelijke vraag gesteld met betrekking tot de doorgang Sint-Gerolfstraat-Keiskantstraat. Het betreft meer bepaald de problematiek van het doorrijdend verkeer in de Keiskantstraat. Het antwoord was toen dat men deze suggestie om bijkomende anti-doorrij infrastructuur te plaatsen t.h.v. het golfterrein zou laten onderzoeken. Intussen zijn we enkele maanden verder en doet het probleem zich nog steeds voor. Lees meer...

 


4 februari 2019 - Ik ben aangesproken door de mensen van de Zeescouts De Wilde Eend. Ze klagen de onveilige situatie aan bij de ingang van het domein. Zowel het ontbreken van een veilige oversteekplaats (met lichten) als het ontbreken van een fietspad zijn pijnpunten die worden aangehaald. Er zou hierover al een gesprek met u zijn geweest. Lees meer...

 


4 februari 2019 - Ik ontvang berichten dat foutparkeren op plaatsen voorbehouden voor autodelen of elektrische laadplekken niet of niet voldoende gesanctioneerd wordt. Wat natuurlijk nefast zou zijn voor het stimuleringsbeleid inzake autodelen of de vergroening van het wagenpark. Lees meer...

 


4 februari 2019 - Coupure Links is sedert december 2018 een fietsstraat. Fietsers mogen zich vanaf dat moment op de rijbaan begeven en hebben voorrang op automobilisten. Ik krijg echter het signaal van de werknemers van de Refuge (Coupure Links 275) dat de situatie momenteel niet zonder gevaar is, en dit zowel voor de automobilisten als voor de fietsers. Lees meer...

 


4 februari 2019 - Vlaams Instituut Gezonder Leven heeft een nieuwe gids uit met richtlijnen omtrent voeding voor scholen. Bedoeling is o.a. “gezonde” broodjes op het menu te zetten. In het basisonderwijs heeft maar 1 op 10 scholen broodjes of boterhammen op het menu. In het secundair onderwijs daarentegen loopt dat op tot 7 op de 10. Lees meer...

 


4 februari 2019 - De Boekentoren staat sinds enkele jaren in het donker, omwille van de grondige restauratie.  De restauratie  van de buitengevel werd eind 2018 afgerond, overigens met een schitterend resultaat. In het voorjaar van 2016 communiceerde de stad dat de Boekentoren, na afloop van de restauratie van de buitenkant, uitgelicht zou worden.  Ze werd opgenomen in het Gentse lichtplan.  De stad sloot daarover een overeenkomst met de Universiteit Gent, als eigenaar van het gebouw.  De termijn voor realisatie werd toen geschat op 2 à 3 jaar. Lees meer...

 


4 februari 2019 - Het Paul de Smet de Naeyerpark ligt in het Miljoenenkwartier, tussen de Krijgslaan en de Kortrijksesteenweg. Het park bestaat nu nog uit drie delen, die door een verhard plein en een straat van elkaar gescheiden zijn. Het is het voornemen van de stad om deze groene ruimtes met elkaar te verbinden. Lees meer...

 


30 januari 2019 - In mei vorig jaar werd  het portaal Mijngezondheid gelanceerd, een federaal gezondheidsportaal voor iedere burger. Dit portaal is de toegangspoort naar alle mogelijke gezondheidsinfo die digitaal beschikbaar is voor de burger. Lees meer...

 


<<  1   2   3   4   5   10   25   50   100   138     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.